Home » Thema's » Kunst en cultuur » Kunst buiten het centrum

Kunst buiten het centrum  |  Kunst en cultuur

In dit onderdeel aandacht voor de vele kunstvoorwerpen die het straatbeeld van Ede sieren. Het is ondoenlijk hier alles te tonen, maar ik zal de lijst regelmatig uitbreiden. Alle kunst op straat is terug te vinden in deze kaart: [ klik hier ] Daar komen ook alle beschrijvingen vandaan.

Beeldenroute | Adri Verhoeven (2012)

Steenformaties die het Veluwe landschap bevolken. Bij het zien zul je jezelf even afvragen of dit restanten van een heel recente ijstijd kunnen zijn. Beter kijkend zie je dat er toch een sturende hand moet zijn geweest. Op de groene Veluwe zijn de stenen in hun element. Ze bevolken een open veld, liggen onder een boom, vleien zich tegen elkaar of clusteren zich met hun soortgenoten. 

Deze zorgvuldig vormgegeven stenen zijn steen gebleven. De kunstwerken zijn samengesteld uit ruwe en gepolijste stenen. Stenen met een dikke verweerde, ondoordringbare huid en blootgelegde stenen die hun hart tonen. 

 

Zie rechts globaal de locaties waar ze zijn te vinden. Voor een fietsroute erlangs: [ klik ]. 


Gedenksteen De Leeuw (replica) (2011)

De Leeuw is een kopie van een beeld dat hoorde bij het herdenkingsmonument voor de gevallenen van het Regiment Verbindingstroepen op het voormalige exercitieterrein van de Elias Beeckmankazerne. Het echte beeld is op 16 december 2010 verhuisd naar Amersfoort. Op die dag werden de kazerneterreinen officieel overgedragen aan de Gemeente Ede


Ontmoetingsteken | Piet Slegers (1990)

Piet Slegers kreeg van de gemeente Ede de opdracht om op deze plek een beeld te vervaardigen dat symbool zou staan voor de ontmoeting tussen Ede en de haar omringende dorpen. Dit monumentale werk bestaat uit twee naar elkaar toebuigende bogen van RVS. Bovenaan raken de bogen elkaar en zijn ze met elkaar verbonden met een zigzagvorm. Dat het sculptuur niet op een sokkel staat maar zo uit de grond lijkt te groeien is een essentieel kenmerk van het werk van Slegers. 


De Leeuw | Tom Claassen (2010)

In 2008 werd het winkelplein Bellestein opgeknapt. Het was een gezamenlijk initiatief van de gemeente, ondernemers en omwonenden. De kunstenaar Tom Claassen werd gevraagd een kunstwerk voor het plein te ontwerpen. Tom Claassen is een bekende Nederlandse kunstenaar. Zijn werk staat op diverse plaatsen in Nederland in zowel de publieke ruimte als in musea. Voor Ede maakte hij nu een grote staande leeuw.


Altare Luna | Joyce Bloem (2009)

Bij het Huis Kernhem staat in het grasveld Altare Luna, een altaar voor de maan. Dit werk is gemaakt door Joyce Bloem. Dit is niet het originele kunstwerk uit 1996 dat gemaakt was voor de manifestatie Mythen en Sporen op Kernhem. Na deze manifestatie bleef het kunstwerk van Joyce Bloem staan, maar kwam in de loop der tijd in een steeds slechtere staat te verkeren. In 2009 werd aan haar gevraagd het Altare Luna te renoveren.


Beeldtafel | Ine Boeijnk (2008)

In de Klaphekvijver staat een vreemd beeld. Het lijkt alsof een grote rode tafel over het water loopt. Dit is een werk van de Edese kunstenaar Ine Boeijen.

De Beeldtafel in de vijver is veel hoger en groter dan een normale tafel. De poten zijn alle vier verschillend van vorm en maken als het ware een loopbeweging. Door weer en wind zal de tafel een beetje heen en weer drijven.

Tekst3De rode kleur, de beweging van het drijven en het loopaspect geven een levendig en spannend aspect aan de vijver.


Windkracht | Pépé Grégoire (1995)

Windkracht is een abstract bronzen sculptuur, maar waar geen twijfel over bestaat wat het voorstelt: een sterke wind heeft vat gekregen op een grote bronzen flap. Staand op twee punten probeert de vorm weerstand te bieden aan de flinke windvlaag. Er lijkt zich wel een menselijke figuur in te verschuilen. Het beeld is een schenking van het Zuiveringsschap Veluwe ter gelegenheid van de in gebruikname van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie aan de Dwarsweg.


Zonder titel | Sjoerd Buisman (1998)

Tussen de Veenderweg en de Waterloweg is eind jaren negentig begonnen met stadsvernieuwing. Alle oude gebouwen werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Voor het nieuwe ontstane plantsoen op de hoek van de Jadestraat en de Waterloweg heeft Sjoerd Buisman een beeld ontworpen in een parkachtige setting met een kleine waterpartij. Het totale plan is in nauw overleg met de gemeentelijke landschapsarchitect ontstaan.