World Food Center | kazerneterrein  |  wijken na 2000

Het kazerneterrein beslaat de terreinen van ongeveer zeven verlaten kazernes: Maurits, Friso, Bergansius, Arthur Kool, van Essen, Elias Beeckman en Simon Stevin. Hier zal de woningbouw nog jaren kunnen doorgaan. Binnen het gebied is het World Food Center gevestigd. Dit zal food-bedrijven gaan aantrekken en in 2023 een Experience gaan openen. In de Frisokazerne komt in 2023 een museum, gewijd aan het leven van kunstverzamelaar, mevrouw Kröller-Müller. De oude gebouwen van de Friso en Maurits-kazerne zijn geschikt gemaakt voor woningen, winkels, bedrijven en er komen twee musea. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Oude kazernegebouwen

Frisokazerne

Mauritskazerne


Nieuwbouw

Nieuwbouw van het eerste complex 'Veluwse Proeftuin' is gestart in 2021.