Kop van de Parkweg | misser op misser

De ontwikkelingen aan de Parkweg zijn omwonenden al tientallen jaren een doorn in het oog. Helaas kunnen we de veranderingen aan de Parkweg al niet meer terugdraaien. En dat terwijl het gebied grote (historische) potentie had. Ooit was dit een zelfstandige buurt, Maanen genaamd. Je vond hier de mooiste en sjiekste hotels uit de omgeving. De mooie oude stukjes zijn al sinds de jaren '60 steeds meer vervangen door fantasieloze nieuwbouw. Na kaalslag en nieuwbouw lijkt de omgeving echter niet verbeterd. Dat zie je aan de kop van de Parkweg, waar in 2020 een appartementencomplex werd geopend, waarna de bewoners nog zeker 3-5 jaar met een opgebroken straat zitten. Het lijkt alsof ze op een opslagterrein van een bouwbedrijf wonen. Les 1 bij dit soort vernieuwingen: direct de omgeving inrichten, waardoor de overlast rond de bouw snel is vergeten. In de Parkweg word je helaas dagelijks herinnerd aan de rotzooi, die gewoon maar niet lijkt te verdwijnen. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Locatie

Je kunt de kaart bewegen met muis (pc) of vingers (telefoon/tablet)

Je kunt in- en uitzoomen en 360-graden rondkijken met muis (pc) of vingers (telefoon/tablet). Situatie voor de afbraak en de start van bouw.


Casus | Oranjelaan versus Parkweg  

Begin 2023 opent een appartementencomplex op de kop van de Parkweg. Ik heb zelden zo vaak mensen gesproken die met name rond dit project hun afschuw uitspreken. Je hoeft maar vanaf de Oranjelaan omhoog te kijken naar de vijf verdiepingen die hier worden gebouwd en je kunt niet anders denken als:

 • Wie is hiervoor verantwoordelijk? Hoe kan dit door inspraakrondes zijn gekomen? 
 • Waarom moest er weer een stuk van de historische bebouwing van de Parkweg worden afgebroken? Er is al zo weinig over. Minimaal de panden 13 tot en met 19 hadden behouden moeten blijven en moeten worden gerenoveerd. Inspraak op het bestemmingsplan voor dit gebied, vond plaats vanaf 2011. De plannen zijn dus al heel oud, maar in de plannen van 2011 staan deze panden nog fier overeind.
 • Waarom vijf (hoge) verdiepingen, terwijl drie verdiepingen hier al een aanslag zouden zijn op de historische sfeer van Park Maanen?
  Het pijnpunt van de uitstraling zit aan de zuidzijde van het complex. De bewoners aan de Oranjelaan zijn hier de verliezers. 
 • De bewoners van de prachtige historische huizen van Park Maanen hebben straks tientallen achterburen, die bij mooi weer (hoog) op het balkon zitten (georiënteerd op het zuiden), soms een paar meter van de tuin van de huidige bewoners. Diverse huizen staan hier nu al te koop. Wegwezen lijkt het devies.
 • Dit moet een wake-up-call zijn voor omwonenden van andere toekomstige projecten. Bouwers zullen altijd proberen zoveel mogelijk te bouwen op elke meter. Op voorlichtingsavonden houdt men dan een wervend verhaal en het betoog is steevast voorzien van prachtige gestileerde tekeningen, die echter soms geen betrouwbaar beeld geven van wat je straks kunt verwachten. Veel mensen kunnen ook moeilijk de bijgeleverde kaarten en tekeningen beoordelen.

Vergelijkbare actuele voorbeelden:

 • Een actueel voorbeeld van in eerste instantie te groots opgezette plannen, zijn de plannen op het Kirpestein-gebied op de hoek van de Stationsweg en de Ariensweg. Hier werden in het eerste ontwerp maar liefst zeven verdiepingen ingetekend. Gelukkig zijn omwonenden en de molenaars van de Keetmolen hier wel op tijd in actie gekomen [ zie hier ]. Ontwikkelaar Kudo uit Veenendaal, staat hier ook open voor goed overleg met omwonenden en dat lijkt hier goed te werken.
 • Een voorbeeld dat minder goed uitpakt, is de bouw van de woontoren van tien verdiepingen, pal tegen de Sijsselt aan, onder de naam Veluwse Proeftuin. Hier waren geen omwonenden en blijkbaar kon dit plan daardoor eenvoudig goedgekeurd worden. Hier gaat nu iets ernstig mis aan de rand van de Sijsselt. 
 • Een toekomstig plan dat bewoners goed in de gaten moeten houden is het noordplein van het station. De losse flodders gingen in 2022 van 'parkachtig gebied' naar 'ruimte voor 200 appartementen'. Hier staan diverse monumentale bomen en die zullen echt moeten blijven staan. Tot 2022 sprak de gemeente over de ontwikkeling hier van een 'parkachtig gebied'.  

Kaalslag aan de Parkweg

Iedere Edenaar kent de ansichtkaarten met het karakteristieke zicht op de kop van de Parkweg. De eerste twee panden (links) zijn verdwenen in de jaren '90, maar nu is ook het eerste blok daarnaast (nr's 13-19) tegen de vlakte gegaan in 2021(1).

Op deze foto uit september 2021, staat het blok met huisnummers 13-19 al niet meer overeind. 

Deze panden zijn opgeofferd. Rechts is te zien dat er hier aan asbestsanering wordt gedaan. Dit mag natuurlijk niet de reden van afbraak zijn. De gevel op de begane grond had in oude staat teruggebracht kunnen worden. In 2021 zijn de panden echter tegen de vlakte gegaan.


Bestemmingsplan

In het exploitatieplan van het concept-bestemmingsplan uit oktober 2011, is een schets opgenomen van de te verwachten nieuwbouw:

 • Die ging toen nog uit van drie verdiepingen op de kop en met iets wat lijkt op een penthouse (2).
 • In deze tekening is ook te zien, dat het blok van de nr's 13-19 bewaard zou blijven (1).
 • Bij (3) begint nu de historische bebouwing, met het pand met huisnummer 25.

Blijkbaar is in de jaren daarna zowel het historisch blok panden in de plannen verdwenen én op de kop zijn twee bouwlagen toegevoegd. Precies de twee pijnpunten waar we nu en in de toekomst mee zitten ...


Wat opvalt in alle ontwerpen die ik heb gevonden, is dat de zichthoek altijd vanaf de spoorlijn is, dus richting het zuiden. Vanaf het spoor ziet het nieuwe complex er inderdaad uit als een verbetering. Probleem zit hem er echter in als je kijkt vanaf de Oranjelaan en laat dat nu ook net het zuiden zijn van het complex (balkons op het zuiden).


Zicht vanaf de Oranjelaan | naar het noorden

Zie de in aanbouw zijnde balkons op het zuiden, waar straks de nieuwe bewoners zitten bij mooi weer.

Wat apart is aan dit project, is dat het gebouw op het bord een kleiner complex lijkt dan wat er gebouwd wordt. Ligt dat alleen aan de steigers?


Parkveste | wonen aan de Parkweg

De nieuwe bewoners van dit complex, geopend in 2020, hadden zich het wonen hier ongetwijfeld anders voorgesteld. Terwijl officieel de horeca van Ede zich geconcentreerd heeft rond het Museumplein, hebben de bewoners hier toch elke dag overlast van de terrasgasten van de horeca-instellingen hier. Het geluid galmt elke avond door de straat. De bouw van nog een appartementencomplex (63 huizen), de spoorwegwerkzaamheden (zomer 2022) en de aanleg van een nieuwe geluidswal langs de spoorlijn (najaar 2022), zal ook niet meegeholpen hebben aan het idee van een rustige woonplek. Dit gebied ziet er door de niet ophoudende projecten al jaren uit als een verpauperd stukje Ede. De verbinding met het stationsplein is ook nog eens voor lange tijd afgesneden (tot december 2022) en overal staan tijdelijke hekken en worden bouwmaterialen opgeslagen. Hopelijk keert een en ander in 2023 ten goede als de kop van de Parkweg wordt ingericht. De aanleg van de nieuwe fietstunnel en de afbraak van de stationsgebouwen hier, zijn echter pas voor 2024 gepland en de herinrichting van de stationspleinen voor 2025. We zijn er dus nog niet.

In 2021 was er hier een relatief klein gebied ingericht voor de bouwwerkzaamheden ....

..... in 2022 (foto: november) was dit bouw-opslaggebied verder uitgebreid en tot overmaat van ramp werd de fietsverbinding richting het station langdurig afgesloten, voor de (vertraagde) aanleg van een (hoge) geluidsmuur hier. Dit (foto rechts) is het nieuwe uitzicht vanaf de Parkweg richting de spoorlijn. In de zomerperiode was deze plek tevens een toegangspunt voor werkzaamheden aan het spoor, die voor veel extra overlast zorgden.