Wateropvang in de wijk   |  Duurzaamheid

Ede loopt landelijk voorop in het duurzaam maken van woonwijken. Met name op gebied van de wateropvang in de eigen tuin en buurt is vergevorderd. In Oost-Ede is de ondergrond zand, zodat water daarin snel kan wegzakken. Dit spaart de riolen en is goed voor de vegetatie. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma. Enkele voorbeelden:


Waterdoorlatende straten

De componistenbuurt en omgeving kent waterdoorlatende straten. De gekozen stenen liggen relatief ver van elkaar af, waardoor regenwater er snel in kan weglopen. Regelmatig (midden) worden de voegen schoongespoten en weer voorzien van grofkorrelig grit.  Hier: de Verlengde Arnhemseweg. De foto rechts toont links schone voegen met grit en rechts voegen die zijn vol geslibd met zand. Die zullen aangepakt en schoongemaakt moeten worden.


Waterdoorlatende afvoerbuizen

Wil je snel van je regenwater af, dan kun je het afvoeren naar het riool. Slimmer is het aan apart buizennet aan te leggen voor regenwater en dan gebruik te maken van waterdoorlatende betonnen buizen. Het water zakt dan langzaam in de bodem weg, maar kan ook doorstromen als de aanvoer op een bepaalde plek groot is. Dit voorbeeld: WFC nabij Frisokazerne - juni 2023.


Opvang water in een wadi | in de praktijk

Deze foto's heb ik genomen rond de wadi tussen de weg Op den Berg en de N224. Bij zware regenval lopen de straten in de componistenbuurt vol (1e foto: Arthur van Schendellaan). Die stromen af naar Op den Berg (3e foto) en lopen daarna leeg in de wadi (droge beddingen) naast de N224. Als het regenen stopt, zijn de straten zo weer droog en het riool is niet overbelast geraakt. Zie ook mijn [ microlearning ] hierbij, met bewegende beelden van de werking, zoals gefilmd begin 2021.

Als alle water weer is weggezakt in de bodem, zien deze wadi's er zo uit: (september 2021). Links: de inlaat is nu weer een honden-uitlaat-paadje.


Opvang water in retentiebassins

Op diverse plekken in Ede zijn zichtbare en onzichtbare betonnen bakken gemaakt, om bij hevige regenval, grote hoeveelheden water tijdelijk te kunnen bergen. Zie de kaart rechts.

Ze worden retentiebassins genoemd. Zit hij onder de grond, dan noemt men ze bergbezinkbassin.

Een zestal heb ik hier in beeld gebracht: langs de Sijsseltselaan (links), hoek Molenstraat en Proosdijerveldweg (linksonder), aan de Stationsweg (rechtsonder) en naast sporthal de Peppel. Er zijn er ook nog bij het ziekenhuis en aan de Jachtlaan (onderste rijen).

Dit bassins naast de Stadhouder Willem III-school is goed zichtbaar. Rechts: die aan de Stationsweg ligt ondergronds en valt bijna niet op.

Opvangbekken naast Sporthal De Peppel, tegenover het Pallas Athene College.

Opvangbekken in de Klaphekbuurt, op de hoek van de Jachtlaan en Hoorn.

Opvangbekken aan de rand van de Van Steenbergenvijver.


Regenopvang in de eigen tuin

De componistenbuurt en omgeving kennen een hoog percentage huizen dat al de regenpijpen van het riool heeft losgekoppeld en gebruik maakt van wateropvang in regentonnen en sedumdaken. Dit was de eerste wijk waar de gemeente dit actief ging bevorderen.