Home » Thema's » Stadsontwikkeling » Toekomst

Toekomst  |  Ede in onderwerpen

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die in het nieuws zijn. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid).


Submenu | hoofdonderwerpen


Alegemeen | toekomstverkenningen

Algemene visie op de ontwikkeling van Ede (video)

Ontwerp voor herinrichting van de Telefoonweg (video)