Planten herkennen | submenu

Ede ligt grotendeels op zandgronden. Dit zand is deels (ruw zand) aangevoerd door landijs en deels (fijn zand) door de wind. Richting de Gelderse Vallei komt ook veen (plantenresten) voor. Rivier- en zeeklei vind je hier niet aan het oppervlak. Hierdoor vind je rond Ede bepaalde plantensoorten veel en anderen weer minder. Hier maak ik een overzicht van veel in het gebied van Ede voorkomende planten. Ik heb ze ingedeeld op de gebieden, die ik regelmatig zelf bezoek om te kijken wat er groeit en bloeit. Ik voeg op termijn nieuwe plekken toe. Alle getoonde planten heb ik zelf gezien in de genoemde gebieden. Alle foto's van bloemen: pixabay.com. Gebiedsfoto's: (c) Allard Bijlsma.Madeliefje

Zachte Ooievaarsbek