Grondwatermonitoring | Vitens

Op tientallen plekken in Ede, vooral aan de noordrand, wordt via putten de grondwaterstand in de gaten gehouden. Het Edese Bos is een waterwingebied van Vitens en daarvoor is het van belang te weten hoe de actuele waterstand is. Via [ deze kaart ] kun je ook zelf voor plekken in Ede deze waterstand bekijken. Kies (links) voor de optie 'Grondwatermonitoring' en zoom in op de kaart.


Waterwingebied Edese Bos

Midden in het Edese Bos staat dit regelstation van Vitens, voor de waterwinning voor Ede en omstreken.


Meetpunt Hermenshoek | 1995-2021

In 2016 zie je een mooie hoge waterstand en daarna zie je het effect van een serie droge jaren. In 2021 was de grondwaterstand circa 15,1 meter +NAP.


Meetpunt Kreelseweg | 1995-2021

Dit meetpunt bevindt zich op de plek waar tot enkele jaren terug een ontluchtingsstation stond. Dat is afgebroken en ook de wateropvangbekkens onder de Kreelseweg zijn weggehaald.


Meetpunt Edese Bos | waterwingebied | 1995-2021

Dit meetpunt bevindt zich midden tussen de vele winputten. De waterstand is hier wat hoger dan aan de rand van Ede.


Meetpunt De Tra | rand Edese Bos/ Eder Heide | 1988-2021

Richting de heide bevindt het grondwater zich weer wat dieper. In dit gebied wordt geen water meer opgepompt, maar wel de grondwaterhoogte gemeten. Elk meetpunt heeft een unieke code, op basis waarvan op de kaart eenvoudig de meetgegevens zijn terug te vinden.