Toegang tot de ENKA-buurt | recente planologische misser

Als je 'Op ENKA' woont, dan woon je op en rond het in de jaren '20 van de vorige eeuw ontstane industriecomplex van de kunstgarenfabriek AKU/ENKA. Tot de jaren '80 werd deze wijk ontsloten via de Dr. Hartogsweg, maar sinds de aanleg van de Klinkenbergerweg en de Albertstunnel, heeft deze weg geen functie meer hiervoor. Dat het mooi wonen is Op ENKA, merk je als je rondloopt door de mix van moderne nieuwe woningen en woningen in gerenoveerde onderdelen van de fabriek. Hier staan geen lege huizen. In september 2022 opende hier de landelijke Monumentendag.

Als je de wijk in of uit wilt, dan zijn er twee toegangswegen: de Enkalaan en de Akulaan. Tijdens de spits hoef je de eerste niet te gebruiken, want je komt de Bennekomseweg dan niet op. De Akulaan kent stoplichten, maar het is weer heel moeilijk om vanuit de wijk met de auto bij de Akulaan te komen. Hier is blijkbaar iets niet goed uitgedacht of berekend. Spreek een bewoner (met een auto) en iedereen noemt het congestieprobleem tijdens de spits én de wandel- en fiets(on)veiligheid. Op deze pagina kijk ik ook naar de nabije toekomst. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


De aansluiting van de Akulaan op de Klinkenbergweg op een rustige zondagochtend ...

De aanpak van de Klinkenbergerweg (Parklaan) in 2023, leidde tot nog meer oponthoud en onoverzichtelijke situaties.

Al deze nieuwe bewoners moeten straks via de Akulaan de wijk uit. Alleen in dit complex komen al honderden nieuwe bewoners

Onder de Emmalaan komt een fietstunnel, voor de snelle fietsverbinding met Bennekom en Wageningen


De toekomstige situatie

Sta je in de ochtend- en avondspits al lang in de file; dat zal in de toekomst nog erger worden. Eerst zal in 2023 de Bennekomseweg geheel op de schop gaan, waardoor iedereen (een jaar lang) richting Emmalaan en Klinkenbergerweg zal willen rijden. Naar en van Bennekom geldt in die periode dat je maar één kant op kunt; daarmee is de weg langere tijd onbruikbaar als doorgaande weg.

Nog meer bewoners komen eraan!
De komende jaren openen het Woonstedecomplex (H2 en H4 genaamd) (5- vrijwel klaar), de Hartogshof (4- nog te bouwen) en De Residentie (6- nog te bouwen) de deuren. Het aantal inwoners Op ENKA is nu ruim 3000 en daar zullen er zeker nog 600-900 bij gaan komen. Die zullen vooral gebruik gaan maken van de Akulaan (1). Het meeste extra verkeer zal vanaf eind 2023 het nieuwe station (3) gaan geven. Hier komt de hoofdingang, wat een enorme drukte op de kiss-and-ride zal gaan geven. Alleen al op de vrijdag- en zondagavond gaat dat honderden extra auto's opleveren, die even aan en af komen rijden. Maar hier komt ook het busstation en die trekt vele tientallen bussen per uur aan, de hele dag door. Die zullen ook allemaal de wijk in gaan bij de Akulaan (3). 

Parklaan
De komende jaren zullen de Klinkenbergerweg en Bennekomseweg hier, deel gaan uitmaken van de nieuwe Parklaan. Dat gaat betekenen dat verkeer dat nu via de Emmalaan naar de A12 gaat, straks doorrijdt via de Parklaan, richting de nieuwe aansluiting bij de Poortwachter, waardoor de drukte op punt (2) flink zal gaan toenemen. Het zal daar dan nog moeilijker worden de wijk in en uit te komen. Er is daar wel een 'slimme' rotonde bedacht, maar die zal hier geen oplossing voor vormen.

Fietsers en voetgangers
Een extra probleempunt vormt de veiligheid van fietsers en voetgangers die nu vanuit de wijk de Bennekomseweg willen oversteken. Dat is voor kinderen niet te doen zonder begeleiding. Omdat de Parklaan gaat bestaan uit twee losse rijbanen met groen ertussen, moet je de weg eigenlijk 2x oversteken straks. Vanaf 2024 zal het fietspad langs de Bennekomseweg deel gaan uitmaken van de snelfietsroute naar Wageningen. Het aantal snelle fietsen (speed pedelecs) zal op deze route dan verder gaan toenemen. Door de aanleg van de nieuwe fietstunnels bij de Stationsweg en onder de Emmalaan, zullen die ter hoogte van de Enkalaan ook niet worden afgeremd, wat extra gevaar zal opleveren voor voetgangers en langzame fietsers.

Uitleg bij de kaart: De blauwe lijn geeft het gebied aan, waar je de wijk niet per auto kunt verlaten; dat kan alleen bij (1) en (2): (1) toegang met stoplichten, via Akulaan, (2)= toegang zonder stoplichten via Enkalaan, (3)= hier komt het nieuwe station Ede-Wageningen met busstation, (4)= geprojecteerde Hartogshof, (5)= Woonstedecomplex (1e bewoners 2022), (6)= geprojecteerde De Residentie.


De verkeersambtenaren van de gemeente Ede zullen bekend zijn met deze problematiek.
Laten we hopen dat ze met goede oplossingen komen, waar de bewoners Op ENKA wat aan zullen hebben.


Je kunt in- en uitzoomen in deze kaart en zo de omgeving van de wijk verkennen. (c) openstreetmap.org