Day and Night (1995) |  land art in de Rietkampen

Op aanwijzing van de kunstenaar Jaroslav Brož werd in 1995 de ondiepe langwerpige vijver aangelegd en in de noordelijke hoek daarvan werd het beeld geplaatst. Het beeldhouwwerk staat op een betonnen sokkel waar op vier plaatsen water uit stroomt. Boven elke spuitmond staat de beginletter van één van de vier windrichtingen. De vier windstreken spelen een grote rol bij de betekenis van dit beeld. Twee vrouwfiguren zijn uitgehouwen in zandsteen. Zij zitten met hun ruggen naar elkaar en zijn gedeeltelijk gekleed. Hun torso is licht gedraaid. De ene vrouwfiguur is meer ontbloot dan de ander.  Tussen de twee gestaltes is op schouderhoogte een duif zichtbaar. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.Onderdeel van het kunstwerk, is de rij populieren langs de Erasmusstate. Deze populieren hebben de nijging dode takken gemakkelijk te laten vallen, wat ergenis geeft bij omwonenden.

Een aantal jaren geleden is al geprobeerd om deze bomen te laten kappen. Als dat gebeurt is het direct 'einde kunstwerk'. Zie de uitzending van Xon hierover.