Valleikanaal  |  Wateren rond Ede

De Bisschop Davidsgrift (ook wel Grift of Grebbe) is een historisch kanaal in de Gelderse Vallei. De Grift is gegraven in 1473-1481 onder leiding van Bisschop David van Bourgondië. Doel was de ontginning (turfwinning) van de veengebieden ten noorden van Rhenen, de zogeheten Rhenense of Stichtse venen. Oorspronkelijk liep het kanaal tot aan het huidige Veenendaal. In de zestiende eeuw werden rond Veenendaal verschillende zijtakken uitgegraven. In de zeventiende eeuw werd de Grift na verscheidene overstromingen, veroorzaakt door hoog water in de Nederrijn, bij De Roode Haan afgedamd. In de periode 1935-1941 werd het Valleikanaal in zijn huidige vorm aangelegd in het kader van de werkverschaffing. Dit was deels ter versterking van de Grebbelinie, deels ter verbetering van de afwatering van de Gelderse Vallei. Het Valleikanaal volgt de Grift tot aan het Stadspark in Veenendaal, waar deze overgaat in het Omleidingskanaal. Buiten Veenendaal volgt het Valleikanaal de loop van de Broekersloot, parallel aan de A12, en ten westen van Scherpenzeel volgt het kanaal een gedeelte van de Lunterse Beek tot het landgoed De Boom. Hiervandaan is een kanaal gegraven naar de Moorsterbeek ten oosten van Leusden. Uiteindelijk komt het Valleikanaal via Amersfoort uit in de Eem. Bron: Wikipedia. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Binnenveldse Hooilanden

Ter hoogte van de Werftweg is langs het Valleikanaal een groot natuurgebied in ontwikkeling (1 op de kaart).


Valleikanaal

Zicht vanaf de weg 'Groep' nabij spoorlijn Ede-Utrecht (2 op de kaart).

Ter hoogte van de Emminkhuizerberg/ De Klomp.


Uitleg bij de kaart: (1)= locatie foto's Binnenveldse Hooilanden, (2)= locatie foto's Valleikanaal, (3)= rioolzuivering van Ede, die via de Zijdewetering loost op het Valleikanaal, ter hoogte van Veenendaal, (4)= Nederrijn, (5)= Lunterse Beek.