Tunnels spoor Utrecht-Arnhem  |  planologische missers

Prorail heeft al decennia terug met de gemeente Ede afgesproken dat er geen gelijkvloerse spoorwegovergangen meer mogen zijn op het traject langs Ede. Je zou denken dat Ede tijdig een goed plan zou hebben gemaakt om de sluiting van spoorwegovergangen op te vangen: dat is helaas niet gebeurd. Met alle gevolgen van dien. Met name bewoners in het oude deel van Ede-Zuid en die uit het Beatrixpark zijn daarvan de dupe. Winkels rond de Parkweg (de Spindop) zullen veel klanten mislopen. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Spoorwegovergangen lijn Arnhem-Utrecht

Binnen de grenzen van Ede zijn dit de manieren om de spoorlijn Arnhem-Utrecht over te steken: (0)= snelweg A30 - alleen auto's, (1)= traditionele overgangen met spoorbomen - auto's/fietsers/voetgangers, (2)= tunnels - auto's/fietsers/voetgangers, (3)= tunnel - auto's, (4)= tunnel - fietsers/voetgangers, (5)= brug - fietsers/voetgangers. Let op: 2x (4) bij station Ede-Wageningen zijn geprojecteerd voor 2024, idem (5) die juli 2023 is geopend (terwijl de huidige overgang augustus 2022 was gesloten).


Casus | de verkeerde Koepeltunnel op de verkeerde plek

De denkfout en daarmee het pijnpunt zit hem vooral bij (3), de zogenaamde Koepeltunnel. Grootste probleem is dat de tunnel niet de Verlengde Maanderweg verbindt met de Nieuwe Maanderbuurtweg, maar de Hakselseweg met de Frankeneng. Hierbij is de tunnel niet direct bruikbaar voor de bewoners van Ede-Zuid, want de tunnel is vanaf de Nieuwe Maanderbuurtweg niet toegankelijk. Tweede probleem is dat alleen auto's erdoor mogen en geen fietsers en voetgangers. Dit werd pijnlijk duidelijk toen in oktober 2021 de overgang in de Kerkweg werd gesloten: er bleek voor auto's geen echt alternatief meer beschikbaar. Volgens de bewoners hier, heeft de gemeente Ede zich in dit dossier ernstig geblameerd. Gezien de huidige tunnelplannen, lijkt het dat hier op termijn geen oplossing voor komt.

De verkeerde tunnel op de verkeerde plek: de Koepeltunnel.

Somatunnel: prima tunnel, maar op de verkeerde plek.

Keesomtunnel: prima tunnel voor alle typen verkeer.


Locatie Koepeltunnel

Je kunt de kaart bewegen met muis (pc) of vingers (telefoon/tablet)

Je kunt in- en uitzoomen en 360-graden rondkijken met muis (pc) of vingers (telefoon/tablet).


De nabije toekomst

Helaas zijn geplande en in aanbouw zijnde tunnels op de lijn, geen oplossing voor het genoemde probleem rond de Koepeltunnel.

Deze tunnel bij het station Ede-Wageningen voor voetgangers, opent begin 2024 en vervangt de huidige tunnel onder het station.

Deze tunnel voor fietsers en voetgangers in de route Stationsweg-Oude Bennekomseweg, opent in de loop van 2024. Voor bewoners van het Beatrixpark zal dit een kleine verbetering zijn.

Ter hoogte van de oude ENKA wordt gewerkt aan een viaduct voor fietsers en voetgangers, die (weer) toegang moet geven aan de Sijsselt. Is geopend in juli 2023. Helaas is de huidige overgang wel een heel jaar gesloten geweest, zonder alternatief ...