61. Celtic Fields Wekerom  |  Mooi rond ede

Op de Veluwe telt de gemeente Ede vele complexen van raatakkers (celtic fields), waarvan het Wekeromse Zand aan de Vijfsprongweg tussen Wekerom en Meulunteren de grootste én de bekendste is. Deze raatakkers zijn pas is 1996 ontdekt. Bij archeologisch veldonderzoek in 2006 werden in de buurt van de Vijfsprongweg sporen van maar liefst vijf boerderijen uit de IJzertijd gevonden. De beheerder van het complex, 'Gelders Landschap en Gelderse Kastelen', besloot een hectare met raatakkers te restaureren dan wel te reconstrueren en in te zaaien. Bovendien ontstond het idee een boerderij uit de ijzertijd te herbouwen. In de zomer van 2011 verrees hier een replica van een boerderij, compleet met een opslagschuurtje, een zogeheten spieker. De vorm en afmetingen van de boerderij zijn gebaseerd op aannames, omdat niemand weet hoe het er ooit precies heeft uitgezien. Bron: Middelpunt van Nederland. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Celtic fields | raatakkers

Ook bij Bennekom zijn celtic fields te bekijken [ zie hier ]. De aanduiding raatakker verwijst naar de raatstructuur van de percelen. Het is de door J. Wieringa in de jaren vijftig bedachte Nederlandse benaming voor de oudere maar foutieve naam Celtic field (Keltisch veld) die in 1923 door Engelse archeologen bedacht is. 


IJzertijdboerderij (replica)

Mogelijke replica van een boerderij uit de IJzertijd. Wil je meer weten over dit onderwerp: [ kijk hier ]. De ijzertijd is de periode van de prehistorie die volgde op de bronstijd en gekenmerkt werd door het gebruik van ijzer. De naam ijzertijd duidt op het veelvuldig gebruik van ijzer bij het maken van metalen voorwerpen. IJzer heeft diverse voordelen ten opzichte van brons. Brons is harder, dus beter geschikt voor wapens en gereedschap, maar de grondstof voor ijzer komt op veel meer plaatsen voor.


Filmpje bij de nagebouwde ijzertijdboerderij | Gemeente Ede.