World Food Center | Bedrijven

Er komen zowel bedrijven in de oude kazerneterreinen als in daarachter te bouwen nieuwe bedrijvencomplexen. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Bedrijven en onderwijs in de Mauritskazerne

Najaar 2021: er wordt hard gewerkt om de Mauritskazerne geschikt te maken voor kleine (vaak startende) Food-bedrijven. In de loop van 2022 zijn de bedrijven hierin getrokken. Idee is het centrale deel aan de achterzijde te reserveren voor een mogelijke Food Experience.


Vestiging MIX architectuur

Het Edese architectuurbureau 'MIX architectuur' is in 2023 verhuisd naar het WFC. Het is gebouwd aan de voet van het appartementengebouw De Veluwse Proeftuin, dat door hen zelf is ontworpen. MIX staat aan de basis van diverse nieuwe (houten) gebouwen in het Ede van na 2020: De Kolonel, de Parkwachter, H2&H4 Op Enka en meer.  Website: [ klik hier


Bedrijven in de Frisokazerne

Zomer 2021: in de Frisokazerne zitten al enkele Food-gerelateerde bedrijven, maar vooral het Akoestikum, een centrum voor  muzikanten..

Bij het vallen van de avond (november 2022) kun je zien dat er al volop wordt gewerkt vanuit dit gebouw.


Plan houten kantoorgebouwen 

(c) Architectenbureau MeesVisser ontwierp een achter de Frisokazerne te bouwen houten kantoor.  Voor meer informatie: [ klik hier ]. 

In november 2023 maakte de mede in Ede (aan de Zandlaan) gevestigde groene opleiding Aeres bekend, één van de houten kantoorgebouwen te gaan betrekken. Men wil hier een ontmoetingsplek tussen onderwijs en bedrijven gaan creëren. Voor meer informatie [ klik hier ]. Aeres biedt al vanaf 2021 onderwijs aan, vanuit de Mauritskazerne.

Aankondiging | november 2023 | WFC

Aeres in Mauritskazerne | 2021 | Aeres.


Oktober 2022 worden werkzaamheden uitgevoerd in de grond. De bestaande complexen worden onder meer aangesloten op het warmtenet.

Bij het vallen van de avond is de 'bananenkas' goed te zien, (november 2022) op de achtergrond. Deze kas zal in 2023 verdwijnen. Hier komt de entree en het theater van het te bouwen [ WF-Experienece ].


De Stingerbol

De P+R bij de Stingerbol is tijdelijk zowel voor bezoekers van het WFC als voor reizigers van de NS, Reisss en Connexion. Begin 2024 moet bij het nieuwe station een parkeergarage in gebruik zijn genomen. Dit terrein zal worden bebouwd.

November 2022 wordt het terrein rond de Stingerbol gereed gemaakt voor de bouw van food-bedrijven.  Zie ook de [ algemene pagina over de Stingerbol ].

Pal naast de Stingerbol is eind 2023 een kascomplex ontwikkeld, voor het bedrijf Saia