Kunst in het centrum  |  Kunst en cultuur

In dit onderdeel aandacht voor de vele kunstvoorwerpen die het straatbeeld van het Edese centrum sieren. Het is ondoenlijk hier alles te tonen, maar ik zal de lijst regelmatig uitbreiden. Alle kunst op straat is terug te vinden in deze kaart: [ klik hier ] Daar komen ook alle beschrijvingen vandaan.


ROND DE OUDE KERK

De twaalf apostelen | Eric Claus (1994)

Rondom de Oude Kerk staan 12 kleine beelden op granieten sokkels. Zij stellen de Twaalf Apostelen voor. De apostelen zijn verbeeld door gebruikmaking van de symbolen die hun herkenbaar maken. Op de granieten onderkant waar de bronzen beeldjes op zijn geplaatst staan voor de duidelijkheid de namen van de betreffende apostel gebeiteld. Elk symbool is in negatief uitgebeeld en abstract verwerkt. De toeschouwer moet om het symbool te kunnen zien zoeken naar de lege ruimte, die in het brons is uitgespaard. De beelden hebben een sterke reliëfwerking wat een kenmerk is van het werk van Eric Claus. Oorspronkelijk stonden de beeldjes op de sluitstenen van de muurtjes die rondom de kerk stonden. 


Je t'aime | Klaas Gubbels ( 2008)

De titel van het in cortenstaal uitgevoerde object lijkt een schalkse verwijzing naar het gewaagde liedje van Serge Gainsbourg. Als geboren tekenaar weet Klaas Gubbels de vlakke dimensie, met het gevaar van een statische uitbeelding, in zijn werken door een vervreemdend perspectief te vermijden. 


Point Growth | Lim Dong-Lak (2014)

Point Growth - groeipunt - staat symbool voor het leven. Het kunstwerk is als een zaadje dat openbarst en waaruit nieuw leven voortkomt. Symbool van de natuur in het centrum van Ede, als hoop en verwachting voor de toekomst. Het kunstwerk gaat door zijn spiegelende oppervlak naadloos over in zijn omgeving. Het licht wordt gereflecteerd door het oppervlak. De voorbijgangers en de hele omgeving worden erin weerspiegeld. Het kunstwerk nodigt uit om bij stil te staan en om eromheen te lopen. Het beeld is gemaakt door de Zuid Koreaanse kunstenaar Lim Dong-Lak. Lim Dong-Lak is geïnteresseerd in wat visuele vormen kunnen toevoegen aan de stedelijke omgeving en hun positieve bijdrage daaraan. 


Meridiana | Helaine Blumenfeld 


ROND HET GEMEENTEHUIS

Chico y Chica | Juan Ripollás (2009)

Het kunstwerk bestaat uit twee grote kleurrijke bronzen beelden van een jongetje en een meisje. Het meisje heeft een witte duif in de hand en het jongetje een rood hartje. Het zijn Chico Sol (rennende jongen) en Chica Salundandu (zwaaiend meisje) van de Spaanse kunstenaar Jean Ripoll's.


De Grote Vlucht | Theresia van der Plant (1970)

Dit bronzen beeld stelt een zwaan voor die op het punt staat op te vliegen. Ferm slaat hij zijn vleugels uit en steekt daarbij de hals ver naar voren. Klaar om de grond los te laten. Het beeld symboliseert de grote vlucht die Ede na de Tweede Wereldoorlog heeft genomen: een dorp dat uitgroeit tot een stad. Theresia van der Pant nam vaak dieren als uitgangspunt. Haar stijl is figuratief en zij kan gerekend worden tot de tweede generatie van de "Groep van de figuratieve abstractie". Opvallend voor haar werkwijze is dat zij de dieren in hun natuurlijke omgeving bestudeerde en daarbij geen schetsen maakte. Zij observeerde zeer zorgvuldig en heel intensief om het meest essentiële kenmerk uit het dier te halen. In later werk ging zij meer over tot het uitbeelden van een bepaalde activiteit zoals bij het beeld De Grote Vlucht het moment van opvliegen van de zwaan.


Krachtmeting | Jits Bakker (2006)

Het beeld Twee Stieren of Krachtmeting heeft een plek gevonden op een heuveltje op het grasveld van het raadhuis aan de Bergstraat. Het stelt twee stieren voor die tegenover elkaar staan in een vechthouding.

Jits Bakker is een veelzijdig kunstenaar die nationaal en internationaal grote bekendheid geniet. Zijn bronzen beelden stralen kracht en levenslust uit en zijn uitbundig in beweging weergegeven.


Relaties | Ubbo Scheffer (1976)

Oorspronkelijk was het beeld bedoeld om een plaats te krijgen in de omgeving van het nieuwe raadhuis voor de officiële opening in 1976. Het werd met dat doel geschonken door de Spaarbank van Ede. Het heeft ruim 20 jaar op het raadhuisplein gestaan, maar door de herinrichting van Ede-Centrum en het plein werd het beeld in overleg met de kunstenaar verplaatst naar zijn huidige locatie in de tuin van de villa Sterrenberg.

De beeldengroep wordt ook wel gezien als symbool van het gezin en door de locatie bij het gemeentehuis ook nog als symbool van de vele contacten tussen de gemeente en burgers.


Samen | Joop Haffmans (2006)

De Edese kunstenaar Joop Haffmans maakte dit werk dat staat voor de hoofdingang van Het Raadhuis. Het kunstwerk bestaat uit twee in elkaar gedraaide ellipsvormige lussen en staat op een ronde natuurstenen sokkel. Het heeft geen begin en het heeft geen eind. De dynamiek van het beeld zit in de doorlopende lijn van deze in elkaar gedraaide vormen. Joop Haffmans was aanvankelijk graficus, maar is later ook gaan beeldhouwen. In Ede staan op verschillende plekken beeldhouwwerken die door hem gemaakt zijn.


IN DE WINKELSTRATEN

On the rocks | Marry Overtoom (2005)

Deze fontein maakt net als het kunstwerk de Matras op het Maanderplein onderdeel uit van het Beeldplan van Ede-Centrum van Peter Koorstra. In het winkelgebied loopt een looproute van zuid naar noord. Op deze looproute zijn drie pleinen: Maanderplein, Bevrijdingsplein en de Markt/de Nieuwe Torenstraat. Men wilde graag de verbinding tussen de twee eerste pleinen visueel herkenbaar maken door gebruik van fonteinen. In het totale ontwerp werkte Marry Overtoom nauw samen met de landschapsarchitect Ed Joosting Bunk.


Kat en mus | Jeroen Henneman (2012)

De voorstelling is duidelijk. Henneman heeft op eenvoudige en heldere wijze de twee dieren afgebeeld. Hij heeft zich laten inspireren door houten puzzels voor jonge kinderen. De kenmerken van de dieren zijn teruggebracht tot herkenbare vormen. De kunstenaar heeft met de afmetingen van de dieren gespeeld, waardoor ze bijna even groot zijn geworden. Door het speelse karakter van het werk zal de toeschouwer zich afvragen wat er nu precies aan de hand is met dit samen zijn van de kat en de mus.


Blauw hondje | Marjolijn Mandersloot (2004)

Dit speelse beeld neemt niet veel ruimte in, maar door de kleur, de vorm en het spuitende water vraagt het toch aandacht.

Het blauwe hondje staat op zijn voorpootjes met het achterlichaam gedraaid. Het bekje is naar de grond gericht. De waterstraal komt naast hem omhoog. De wisselende hoogte en de onverwachte momenten hebben een element van verrassing in zich. De hond vormt een raadsel door zijn gedraaide achterlijf. De houding is onmogelijk maar lijkt toch enigszins aannemelijk omdat het een acrobatische indruk geeft.


RANDJE CENTRUM

Gestrekte figuur | Gerrit Langedijk (1989)

De hoofdgedachte van Gerrit Langedijk bij dit beeld was het maken van een abstract werk dat zowel statisch als beweeglijk is. Om dit te ervaren moet het beeld van onderaf gezien worden. Het beeld staat op een hoge granieten zuil van 300 cm. Het beeld rijst op uit het plantsoen en beweegt zich naar vier zijden uit: 'het strekt zich uit in beweging'. De titel van het beeld "gestrekte figuur" geeft de toeschouwer een associatie met het figuratieve, de vorm is echter ver door geabstraheerd.