Kazerneterrein  |  Eye-catchers in Ede

Op de kazerneterreinen zijn niet alleen de kazernegebouwen zelf een te bekijken object, maar er staan ook allerlei elementen op de terreinen, die de moeite van een bezoek waard zijn. Gelukkig wordt veel hiervan bewaard voor het nageslacht.  Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Stormbaan | tussen Maurits- en Bergansiuskazerne


Exercitieterrein | tussen Friso- en Mauritskazerne