Snelfietsroutes naar en van Ede  |  Infrastructuur

De komst van snelle elektrische fietsen (speed-pedelecs) en de groeiende aandacht voor het milieu, maakt dat steeds meer mensen een fiets inzetten voor hun woon-werkverkeer. Een speed pedelec gaat gemakkelijk 45 km/uur en dat vraagt om fietsroutes met zo weinig mogelijk hindernissen. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Snelfietsroute Ede-Wageningen

De doorfietsroute Ede-Wageningen is een geplande fietssnelweg in de provincie Gelderland. De route zal Ede en Wageningen via Bennekom verbinden. De verwachting is dat de aanleg zal starten in 2021 en dat de hele route gereed zal zijn in 2025. Op de route is er sprake van meer voorrang voor fietsers, vlak asfalt, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer. De ambitie is dat mensen vaker de fiets gebruiken voor reizen tussen Ede en Wageningen, van 5000 fietsers per dag voor de aanleg tot 7000 per dag erna. De route wordt 8,4 km lang. Bron: Wikipedia.

Dit deel van de Stationsweg wordt in 2024/5 omgebouwd naar een fietsweg, met een nieuwe tunnel onder het spoor.

De Bennekomseweg is voorjaar 2024 een onderdeel van de Parklaan geworden, met aan één zijde de snelfietsroute. Deze foto: oude situatie.

In april 2024 geopende nieuwe snelfietspad langs de Bennekomseweg.

In april 2024 geopende nieuwe tunnel in snelfietspad langs de Edeseweg.

Dit is de in 2024 geopende fietstunnel in de Stationsweg | hier in aanbouw maart 2023

Tunnel onder de Bennekomseweg in aanbouw | maart 2023

Situatie juni 2023 | fietstunnel op de Hoekelumse Eng is vrijwel gereed.


Snelfietsroute Ede-Veenendaal

De doorfietsroute Ede-Veenendaal of F112 is een deels al gerealiseerde fietssnelweg. De route verbindt Ede met Veenendaal en is ongeveer 10 km lang. De aanleg en verbetering van fietspaden gebeurde in verschillende stappen tussen 2012 en 2022. Op de route is sprake van meer voorrang voor fietsers, vlak asfalt, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor moet de fiets of elektrische fiets een aantrekkelijker alternatief worden voor de auto. De route sluit in Ede aan op de doorfietsroute naar Wageningen en in Veenendaal op de snelfietsroute naar Utrecht, die allebei nog niet gereed zijn. Bron: Wikipedia.

De snelfietsroute ligt op de plek waar vroeger de ENKA-sloot liep. Hier ter hoogte van de Blokkenweg.

De snelfietsroute loopt parallel aan de spoorlijn richting De Klomp. Hier ter hoogte van de Frankeneng.


Aanpassing Kerkweg | juni 2024

Juni 2024 is dan eindelijk gestart met het rechtrekken van het fietspad, ter hoogte van de vroegere spoorwegaovergang bij de Kerkweg.


Fietspad bij station Ede-Wageningen | 2024

Februari opende het nieuwe station Ede-Wageningen en daarmee ook het deel van het fietspad dat langs het station loopt. Hier is ook de ingang van de bewaakte fietsenstalling. Voor de richting van Arnhem is het wachten op de inrichting van de Enka Spoorzone.

Het is nog niet mogelijk vanaf de richting Parkweg direct in een rechte lijn naar het station te fietsen. Zomer 2024 wordt eerst een nieuwe tunnel onder het spoor geschoven en daar kan dan later het snelfietspad over worden doorgetrokken. Begin 2025 moet dat deel van het fietspad gereed zijn.


Vertraging in afronding | Kerkweg

Ter hoogte van de vroeger spoorwegovergang in de Kerkweg, moeten fietsers nu nog enkele scherpe bochten maken. Reden hiervoor is dat dit terrein vergeven is van de Japanse Duizendknoop, een vervelende exoot die alles om zich heen kapot maakt. Medio voorjaar 2024 moeten die zijn verwijderd en dan kan de route worden doorgetrokken. Foto's: september 2023. Een tweede knelpunt is het station Ede-Wageningen. Eind februari 2024 zal dit openen en daarna zal het mogelijk worden om hier direct de fietsenstalling in te rijden of door te fietsen richting Arnhem.

Situatie huidige fietspad | maart 2023 | ter hoogte van Boels.