noordstrook enka  |  inrichting

Tussen het spoor en de wijk Enka ligt ‘de Noordstrook’. September 2023 is de ontwerpfase afgerond en vanaf eind 2023 zal de Noordstrook in fases ontwikkeld gaan worden. De Noordstrook moet een plek worden voor iedereen en daarom konden bewoners meedenken over de inrichting. Inmiddels ligt er een eindplan en is de inspraak afgerond. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

Voorafgaand aan het participatieproces zijn een aantal kaders opgesteld:

  • Er moet ruimte zijn voor 40 parkeerplaatsen;
  • Het gebied wordt geschikt gemaakt voor waterberging
  • Het snelfietspad Ede-Wolfheze loopt hier doorheen;
  • Er moet voldoende leefruimte blijven voor verschillende beschermde plant- en diersoorten;
  • Een grondwal komt er om geluid van het spoor tegen te houden;
  • Er moet ruimte zijn voor de oudere jeugd (vanaf 12 jaar);
  • Dit alles moet binnen het beschikbaar budget plaatsvinden.

Voor meer informatie over dit project en een kaart: [ klik hier ].

Zicht richting het H2-gebouw van Woonstede. Op de voorgrond de huidige wadi (5 op de kaart). Situatie: november 2023.

Zicht richting het Sijsseltviaduct. Op de voorgrond de huidige wadi (5 op de kaart).


Westelijk deel Noordstrook

Uitleg bij het westelijke deel van het plan: (1)= snelfietspad Ede-Wolfweze, (2)= leefgebied spoorkrekel, (3)= parkeerterrein H2-gebouw Woonstede, (4)= speelplekken voor kinderen van verschillende leeftijden, (5)= wadi (waterberging bij zware regenval).


Leefgebied spoorkrekel

Op 19 augustus 2010 is in het oude spoor langs de ENKA-spoorstrook een voor Nederland nieuwe krekelsoort gevonden, de 'Eumodicogryllus Bordigalensis'. Bij gebrek aan een Nederlandse naam wordt die krekel 'Spoorkrekel' genoemd. Door het oude spoor op te nemen in de plannen, kan dit leefgebied worden beschermd. Tevens wordt hiermee een stukje erfgoed bewaard.


Middendeel Noordstrook

Uitleg bij het middendeel van het plan: (1)= snelfietspad Ede-Wolfweze, (5)= wadi (waterberging bij zware regenval), (6)= trapveldje voor 12+-kinderen, (7)= fietspad richting Sijsseltviaduct, (8)= toekomstige locatie appartementen 'De Residentie'.


Oostelijk deel Noordstrook

Uitleg bij het oostelijke deel van het plan: (1)= snelfietspad Ede-Wolfweze, (5)= wadi (waterberging bij zware regenval), (7)= fietspad richting Sijsseltviaduct, (8)= toekomstige locatie appartementen 'De Residentie', (9)= voetgangerstrap naar Sijsseltviaduct, (10)= Sijsseltviaduct, (0)= volkstuincomplex. De tekst 'Leefgebied bijzondere flora en insecten' moet met een korreltje zout worden genomen: voorlopig is dat gewoon een kaal zandtalud.

Het Sijsseltviaduct, geopend in juli 2023 en geheel gereed in november 2023.

Bron kaarten: projectbureau Gemeente Ede.