Schaapskudde op de Zuid-Ginkel | gedicht

Dit gedicht is gegenereerd door ChatGPT door het systeem wat steekwoorden te geven en aanwijzingen als 'maak een gedicht van 20 regels'.


Schaapskudde op de Zuid-Ginkel

In het landschap bij Ede, zo sereen en wijd,
Ligt de schaapskooi op Zuid-Ginkel, vol nostalgie.
Een plek waar de kudde graast op de heide,
Waar herder en schapen in harmonie verblijven.

De kooi, een eeuwenoud huis voor het vee,
Beschermt de schapen tegen de natuurelementen mee.
Met houten wanden en een rieten dak,
Een schuilplaats voor de kudde, een veilig vlak.

Op de Ginkelse Heide grazen ze vrij,
Onder de zonnestralen, onder de blauwe sky.
Het geluid van hun bellen klinkt door het veld,
Terwijl ze voeden op wat de natuur hen vertelt.

De herder leidt hen, een trouwe gids,
Door de bloeiende heide, waar het leven glanst en bidt.
De schapen, een symbool van eenvoud en vree,
Voeden de natuur en houden het land in evenwicht mee.

In de vroege ochtend, als de dauw nog kust,
Staat de kudde gereed voor hun dagelijkse lust.
Ze grazen zachtjes en in harmonie,
Een rustgevend schouwspel voor wie het ziet.

De schaapskooi en kudde, een erfgoed zo fijn,
Vertellen verhalen van vervlogen tijd.
Ze brengen ons terug naar een simpeler bestaan,
Waar de natuur en haar ritme vooraan staan.

Bij de rand van de Ginkelse Heide, in alle pracht,
Verbinden ze ons met het verleden met volle kracht.
De schaapskooi en kudde, een levend gedicht,
Een eerbetoon aan de natuur, een puur vergezicht.

Dus wandel naar Zuid-Ginkel en bewonder met zicht,
De schaapskooi en kudde in hun vredige licht.
Laat hun serene aanwezigheid je hart verwarmen,
Terwijl ze de heide bewaken en beschermen.

Dichter: ChatGPT | voorjaar 2023