World Food Center - Sijsseltrand | mijn schetsboek van Ede

Betreft: Een mogelijk plan voor het ontwikkelen van de overgangszone tussen het bosgebied de Sijsselt het het kazerneterrein; nu World Food Center.
Ontwikkeld: 2020-2023
Door: Atlas van Ede | Allard Bijlsma
Inleiding: In 2020 tekende ik al eens een kaart in voor dit gebied. Doel was een zo groen mogelijke overgang te creeren tussen het prachtige eeuwenoude bosgbeide de Sijsselt en de woonomgeving die daar zou worden gecreerd. Nu de bebouwing hier vordert, is helaas te zien dat er gekozen is voor een strakke scheiding tussen bos en wonen. Door de opkomst van AI (artificial intelligence) is het voor mij mogelijk ook de huizen en appartementen te ontwerpen, die ik hier al in 2020 voor ogen had. Die heb ik aan mijn plan toegevoegd.

Casus

Net na het jaar 2000 komen alle defensiegebieden vrij en de gemeente Ede besluit die te bombarderen tot woongebieden. Omdat deze gebieden grenzen aan het eeuwenoude bosgebied de Sijsselt, zou je op zoek moeten gaan naar grensbebouwing die zo groen mogelijk wordt uitgevoerd. 


Plangebied

Uitleg bij de kaart: (1)= bosgebied De Sijsselt, (2)= bestaande kazernegebouwen, (3)= nieuwe station Ede-Wageningen. 


Mijn plan

Dicht bij het bos komt in mijn plan een strook bungalows met platte groenen sedumdaken (blauw). Dan volgt een strook iets hogere bebouwing (rood) en zo'n 100 meter van het bos volgt dan een strook groene appartementengebouwen (groen), die nergens hoger worden dan vijf bouwlagen. Glas is er aan de zuidkant (Ede) en de boskant is vrijwel geheel bedekt met begroeiing.

Strook 1: kleinschalige woningen met een sedumdak | AI-gegenereerd.

Strook 2: groene gebouwen met maximaal 2 bouwlagen, steeds met een sedumdak | AI-gegenereerd.

Impressie van een groene huizenrij. AI-gegenereerd binnen Bing DALL-E.

Strook 3: groene appartementengebouwen | AI-gegenereerd.

Impressie van groene appartementen op een rij. AI-gegenereerd binnen Bing DALL-E.