Submenu - Planologische missers in Ede

Ede stond in de jaren '80 en '90 landelijk bekend als 'een zeer onaantrekkelijke stad' in Nederland en dat imago heeft het nog steeds wel bij niet-Edenaren. Het centrum leek decennialang één grote bouwput en de kaalslag was daar enorm. Na het jaar 2000 kwamen het ENKA- en kazerneterreinen langdurig braak te liggen en dat bevestigde dit imago nog. Geboren en getogen (oudere) Edenaren kunnen zonder problemen enkele planologische missers van de gemeente Ede opnoemen, die aan de basis staan van deze interpretatie. Helaas hebben we anno nu gewoon te dealen met de fouten die toen zijn gemaakt. Waar mogelijk, probeert de gemeente missers nu minder zichtbaar te maken. Voorbeeld is de Telefoonweg, die recentelijk is vergroend [ zie hier ]. Maar je moet aan een Edenaar niet het woord 'Kerkweg' noemen; dat komt niet meer goed ... Wil je ook een misser melden? [ gebruik dan dit formulier ]


Recent | 2000-heden

Wat jammer is, is dat er anno nu nog steeds ontwerpfouten worden gemaakt. Die beïnvloeden het leven van veel Edenaren dagelijks negatief. Ga eens bij een bouwproject kijken en je vindt daar altijd een mopperende omwonende. Je hoort daar vooral over mislukte pogingen van inspraak gebruik te maken. Terwijl je als buitenstaander al gauw denkt "mooi project", vergeten omwonenden niet wat hen is 'aangedaan'. Deze missers ontwikkelen zich op dit moment of liggen nog vers in het geheugen:


Periode 1980-2000

Wordt verwacht. Binnenkort te bekijken.


Periode voor 1980

Wordt verwacht. Binnenkort te bekijken.