Beekdalen | Lunteren

Vanaf de stuwwal van de Veluwe lopen bij Lunteren diverse beken de Gelderse Vallei in. Het water speelde een belangrijke rol binnen de Grebbelinie, waarbij de verdediging gebaseerd was op inundatie, het onder water zetten van stukken land. De Lunterse Beek behoort tot de ecologische hoofdstructuur tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Als onderdeel van de herinrichting hiervan is in 2002 een zestal vistrappen aangelegd. Ook is de beek op enkele plekken omgelegd zodat hij weer door zijn oorspronkelijke bedding stroomt. In de jaren '50 is de beek namelijk op enkele plekken verlegd om een snellere afwatering van de Gelderse Vallei te bewerkstelligen. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Lunterse Beek

De Lunterse Beek (Luntersche beek) is een beek in de Gelderse Vallei, in het midden van Nederland. De Lunterse Beek en zijn stroomgebied wordt onderhouden door het Waterschap Vallei en Veluwe. De Lunterse Beek begint net ten westen van Lunteren. Van hieruit stroomt de beek langs Renswoude om vervolgens na ongeveer 11 km uit te monden in het Valleikanaal ten zuiden van Scherpenzeel. De beek wordt gevoed door een groot aantal andere beken, waaronder de Overwoudse, Nederwoudse en Fliertse beek. Het in 1935-1941 gegraven Valleikanaal volgt over een lengte van 5 km de vroegere loop van de Lunterse Beek, die dan overgaat in de huidige Heiligenbergerbeek, vroeger ook Lunterse Beek genaamd. Bron: Wikipedia.


Beken rond Lunteren

Uitleg bij de kaart: (1)= Valleikanaal, (2)= Lunterse Beek, (3)= Fliertse Beek, (4)= Overwoudse Beek, (5)= Nederwoudse Beek, (6)= Buzerdse Beek, (7)= Munnikenbeek. Bron basiskaart: Beken Atlas Veluwe.


Munnikenbeek

De Munnikenbeek hoort eigenlijk niet tot het Lunterse bekenstelsel. De beek krijgt zijn water al via een duiker onder de A-30 van het gebied noordelijk van de wijk Kernhem bij Ede, langs de Doesburgerdijk. Na de A30 komt daar water bij van de Zecksloot, die bij de Schampsteeg loopt. Vanaf de Meikade heet de beek dan Munnikenbeek. Voor een kaart in de Bekenatlas: [ klik hier ]


Nederwoudsebeek

De Nederwoudse Beek begint iets noordelijker dan de andere beken en aan de westzijde van de spoorlijn. Voor een kaart in de Bekenatlas: [ klik hier ]