Uitbouw van Ede | chronologisch overzicht

De stad Ede is in golven uitgebouwd. De komst van de ENKA-fabriek zorgde 100 jaar terug voor een snelle eerste groei van Ede. Rond de crisis en oorlog stokte een snelle uitgroei. In de jaren '50 en '50 groeide Ede weer snel door en deze uitbouw is nog niet gestopt. In dit overzicht zie je steeds per decennium een lijst van planologische ontwikkelingen. Klik door naar dat decennium en zie alle ingangen voor meer informatie, kaarten, infographic en foto's hierbij. Doel van dit overzicht is een beeld te schetsen wat er per decennium is gebouwd en gesloopt binnen Ede.

Invulling van dit onderdeel is nog in ontwikkeling.