Centrum-Noord  |  Toen en Nu

Ede heeft tot eigenlijk vrij recent, weinig moeite gedaan oude beeldbepalende panden te redden van de sloop. Alleen al de verbreding van de Molenstraat en de (huidige) Telefoonweg en de aanleg van de Raadhuisstraat, heeft voor een enorme kaalslag geleid. Het dorpse karakter van het centrum is definitief verloren gegaan. De geringe grootte van de panden, de slechte bouwkwaliteit en de gemeentelijke expansiedrift, zijn hier mede debet aan. Gelukkig zijn er her en der nog mooie panden gespaard gebleven. Maar het is goed zoeken. In dit onderdeel beperk ik me tot de noordelijke ring van straten, direct rond het oude centrum van het dorp Ede.   

Maak een keuze uit de aangeboden deelonderwerpen.Amsterdamseweg

Ingang Bunschoterweg

Kleefseweg (verdwenen)