Arboretum 'De Witte Hinde' | Ede

Arboretum De Witte Hinde in het Witte Hindepark is een pop-up initiatief van atlasvanede.nl en (nog) geen officiële benaming van de gemeente Ede. Deze bomenverzameling is uniek in Ede: nergens zijn zoveel monumentale en waardevolle bomen, van zoveel verschillende soorten, op één plek in Ede te vinden. De basis wordt gevormd door de bomen van het huidige Witte Hindepark, ooit de tuin van hotel De Laar/ Weltevreden/ De Witte Hinde. Maar er staan ook monumentale bomen op het huidige Noordplein van station Ede-Wageningen. Ooit was hier de ingang naar de kazernes Friso en Maurits. Deze bomenverzameling vormt geen officieel arboretum, maar een privé-initiatief van atlasvanede.nl. Bij interesse, zullen op sommige dagen de meest bijzondere bomen zijn voorzien kunnen worden van een naambordje. Een pop-up arboretum dus. Het plan hiervoor heb ik [ hier ] verder uitgewerkt. Let op: dit is geen officieel plan! Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve als anders vermeld. Wil je zien hoe het hotel De Witte Hinde er ooit uitzag? Zie dan hier mijn [ sliderfoto's (onderaan) ].


Een beeld van het gebied

Het beeld van het park wordt bepaald door de bomen die tot meer dan 100 jaar oud zijn. Het gebied wordt omgrensd door de spoorlijn Ede-Veenendaal en bebouwing (appartementencomplex De Witte Hinde uit 1991 en huizen van eind jaren '80 aan het Witte Hindepark). Voorheen was dit de tuin van het 19e eeuwse hotel De Witte Hinde.


Aanwezige boomsoorten

Berken, sparren (1970) en esdoorns (1950).

Esdoorn (1950) en zomereik (1920).

Twee zomereiken uit 1930 bij de 'Kiss-and-ride'.

Boomsoorten die hier onder meer voorkomen: Zomereik (1900/1920), Beuk, Amerikaanse Eik (1930), Valse Acacia (foto's links- en rechtsonder), Berk, Douglasspar (foto rechts/ 1970), Vliegden/Grove den (1930), Lijsterbes, Paardenkastanje (foto links/ 1920), Gewone Esdoorn (1930), Canadese Esdoorn, Gewone Linde (1980), Hazelaar, Conifeer (foto boven midden), Hulst, Vlier, Populier, Krent, Vogelkers, Amerikaanse Vogelkers en meer kleinere bomen.

Links en rechts: een zogenaamde Valse Acacia (1960). In het midden een zomereik uit 1920.

Op deze kaart zie je in donkerblauw de huidige grens van een mogelijk arboretum (idee Atlas van Ede). Met zwart omgeven zie je het gebied dat in 2024 vrijkomt als het station naar de zuidzijde is verplaatst. Dit gebied kan aan het arboretum worden toegevoegd en worden beplant met unieke boomsoorten, al dan niet in bakken (zie bij Arboretum van de Toekomst). De aangegeven blauwe punten betreffen bestaande monumentale bomen, allemaal ouder dan 80 jaar en geplant van 1900 tot 1940. De witte blokjes zijn zogenaamde 'waardevolle bomen, meestal geplant tussen 1940 en 1980. Ik heb dit globale plan [ hier in mijn schetsboek ] verder (op eigen titel) uitgewerkt.


Planten in het arboretum

In tegenstelling tot de verzameling bomen, zijn de meeste planten hier natuurlijk terecht gekomen. Op [ deze pagina ] laat ik zien welke planten er zoal hier groeien.

Dagkoekoeksbloem. Foto: (c) Pixabay

Hondsdraf. Foto: (c) Pixabay

Scherpe boterbloem. Foto: (c) Pixabay