Vergroening van de buitenruimte  |  Duurzaamheid

In de gemeente Ede lopen veel projecten, die tot doel hebben de leefomgeving van de bewoners te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten.
Missen er projecten? Geef ze door via dit [ formulier ]. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Vergroenen van muren

De gemeente Ede is begonnen met het vergroenen van grote blinde muren. Als eerste is begin 2022 de muur in de Marktstraat aangepakt. Voordeel is straks niet alleen het uitzicht, maar ook het dempende effect op de zomertemperatuur en de habitat van dieren.

In 2023 is de blauweregen-opstelling gereedgekomen bij gebouw H4 van Woonstede (spoorzijde).


Sedumdaken bushokjes

Een goed voorbeeld van vergroening: de meeste daken van de bushokjes in Ede zijn voorzien van sedum begroeiing. Sedum koelt de omgeving af, zuivert de lucht en biedt bijen bloemen.
Deze foto's: Raadhuisstraat bij gemeentehuis.


Groene stoepen

Je kunt wel overal asfalt en betonnen stoepen neerleggen, maar in het kader van het verkoelen van de stad in de zomer (en de aanblik) is het soms beter bijvoorbeeld parkeerhavens zo aan te leggen, dat die niet geheel dicht zijn, maar dat het groen erbinnen kan groeien. Dit voorbeeld: parkeervakken langs gebouw H2/H4 van Woonstede aan de spoorzijde | zomer 2023.


Minder maaien

Door minder vaak te maaien of slechts stroken weg te maaien, krijgt de natuur meer kans zich te ontwikkelen. Links zie je dat een strook niet is gemaaid, waar voorheen dat wel gebeurde. Links: rondom gemeentehuis. Midden: Klinkenbergerweg. Rechts: de Stroombergvijver. (juli 2021)

Links: Laan der Verenigde Naties. Midden: N224 ter hoogte van Op Den Berg. Rechts: Bovenbuurtweg. Allemaal in juli 2021.


Selectief maaien

Deze foto's zijn genomen langs de N224 in september 2021. Elke paar dagen wordt een strook weggemaaid.

Hier is eerst alleen een strook gemaaid: Witte Hindepark | juni 2023.


Bloemen inzaaien

Op diverse plekken zaait de gemeente jaarlijks wegbermen in met een bloemenmengsels. Afhankelijk van het jaargetijde, is het genieten van de klaprozen, boterbloemen of lupines. Deze foto's: Raadhuisstraat bij het gemeentehuis.


Bekalken heidegebieden

In opdracht van de gemeente Ede heeft Een helikopter in 2021 ongeveer 1400 vluchten gemaakt, om meer dan 1 miljoen kilo vermalen schelpen boven De Ginkel uit te strooien. De kalk uit het schelpgruis maakt het bos- en heidegebied minder zuur. Het ‘bekalken’ van hei en bos maakt deel uit van het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Ede. 


Bijenhotels

De IVN heeft op diverse plekken in Ede zogenaamde bijenhotels geplaatst. Hier kunnen allerlei soorten insecten schuilen. Bijen zorgen voor het bestuiven van fruitbomen en gewassen en zijn daardoor erg belangrijk voor onze voedselzekerheid. Ook op scholen wordt steeds meer aandacht besteed hieraan en maken kinderen een eigen bijenhotel. Rechts: bijenhotel in wording op het CNS De Regenboog.

De foto links is genomen bij het gemeentehuis van Ede (2021). De foto's hieronder zijn genomen bij Parkweide, aan de rand van de wijk Kernhem (2021).

 

Website IVN:
https://www.ivn.nl/het-groene-wiel