kirpestein-locatie  |  noordplein

December 2023 werd eindelijk een definitief plan gepresenteerd voor het invullen van het al jaren leeg en verlaten erbij staande gebouw van wat vroeger garage Kirpestein was. Hierin staat: "Het gebied waar dit plan over gaat grenst aan de Stationsweg en de Ariënsweg in Ede. Het plan heeft betrekking op de realisatie van een appartementengebouw van maximaal 4 verdiepingen. Richting het westen wordt het gebouw stapsgewijs verlaagd naar één bouwlaag." Voor de bekendmaking in het 'Gemeenteblad': [ klik hier ]. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Meest recente plan | 2024

In februari 2024 heeft bouwbedrijf Kudo uit Veenendaal een nieuw plan gepresenteerd, zoals dat met omwonenden, de gemeente en de Keetmolen is besproken en waarbij het vorige plan is aangepast. 

Het nieuwste plan behelst een afllopend gebouw dat aan de Stationsweg begint met 4 bouwlagen en via 3 en 2 bouwlagen teruggaat naar 1 bouwlaag, ter hoogte van het Witte Hindepark. Er komen 37 appartementen in en achter het gebouw komen 21 parkeerplaatsen.

Uitleg bij de nummers:

  1. Huidige gebouw De Witte Hinde
  2. Stationsweg
  3. Dr. Ariensweg
  4. Huidige café
  5. Keetmolen
  6. Huidige appartementen 'Keetmolenweg'
  7. Huidige parkeerboxen bij De Witte Hinde
  8. Geplande parkeerplaatsen

Let op: dit plan is nog niet definitief. Het moet nog door de gemeenteraad. Indien akkoord, zou de bouw eind 2024 kunnen gaan starten. Voor die tijd wordt dan de oude Kirpestein-garage afgebroken. De 'anti-krakers' zullen dan op zoek moeten naar een nieuw onderkomen.

Het mindere punt van dit plan betreft het aantal parkeerplaatsen. Dat is al lager dan het aantal geplande huishoudens, maar in de omgeving is ook vrijwel geen parkeergelegenheid voor bezoekers. Datzelfde probleem krijgt straks het café op de hoek van de Dr. Ariensweg en de Stationsweg. Daar staan 's avonds nu zo'n 12-15 auto's, waarvoor na de herinrichting van deze plek geen parkeerplek meer beschikbaar zal zijn.  De Stationsweg wordt hier een fietsstraat, zonder parkeervoorzieningen.

Let op: Kudo heeft voor het gemak (bij 9) al vast appartementengebouwen ingetekend op het huidige Noordplein. Eén gebouw is zelfs al wit ingetekend, wat duidt op een 'bestaand gebouw'. Voor dat plein ligt echter nog geen plan en er is dus ook nog geen besluit genomen voor de mogelijke bouw hiervan. Dit is de tactiek van het het 'warm maken': als je de appartementen maar lang genoeg noemt en toont, denken de mensen vanzelf dat ze daar gaan horen. De gemeente Ede is de laatste jaren in haar kaarten en teksten al gegaan van een 'parkgebied' naar 'mogelijk appartementen'. Die gaan er dus wel komen. In 2024 verschijnt hiervoor het plan.


Plankaart | december 2023

Het plan: alle oude bebouwing wordt afgebroken en daarvoor in de plaats komt een appartementencomplex. Het deel aan de Stationsweg zal 4 bouwlagen kennen en richting het Witte Hindepark komt dan een deel met 3, een deel met 2 en een deel met één bouwlaag. Hierbij is afgeweken van het oorspronkelijk plan, dat meer bouwlagen zou hebben gehad. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de bewoners van De Witte Hinde (2) en de Keetmolen (4), met als reden het uitzicht (DWH) en het kunnen vangen van wind (molen). Bron: gemeente Ede.

Uitleg bij de kaart: (1)= geplande nieuwe complex, (2)= appartementencomplex De Witte Hinde uit 1991, (3)= woonhuizen Witten Hindepark, (4)= Keetmolen, (5)= café en woonhuis, (6)= Noordplein station Ede-Wageningen, (7)= geplande uitgang auto's, (8)= geplande uitgang fietsers, (9)= bestaand transformatorhuisje, (10)= bestaande garageboxen De Witte Hinde.


Eerdere plannen

Schetsen van bouwbedrijf Kudo, betreffende oudere plannen. Links een plan uit 2022, met al minder bouwlagen, maar nog bestaande uit 3 'torens'. Rechts een eerste plan, 7 bouwlagen aan de kant van de Stationsweg. Dat plan was al snel van tafel. Bron: Kudo Veenendaal.


Situatie december 2022

Zie voor meer oude foto's: [ hier ]. Voor sliderfoto's toen-nu: [ klik hier ].