13. Simon Stevin en Elias Beeckman - kazerneterrein | Mooi Ede

Deze kazernes zijn als laatste in Ede gebouwd. De Elias Beeckmankazerne (1) was in 1939 gereed en de Simon Stevin (2) is pas in de loop van de Tweede Wereldoorlog volledig operationeel geworden. De Simon Stevinkazerne was veruit de grootste kazerne in Ede. Hier begint het 2e Regiment Verbindingstroepen. Later werd ook de Elias Beeckmankazerne door de verbindingsdienst overgenomen. In 2011 zijn alle kazernes overgedragen aan de Gemeente Ede. Deze nieuwbouwwijk is sinds 2023 ontsloten worden door de nieuw aangelegde Generaal Hackettlaan (Parklaan) (3). Via meerdere doorgangen hebben de nieuwe bewoners toegang tot het bosgebied De Sijsselt (4). De Sijsseltselaan is zelfs een historische toegangsweg, die altijd dwars door de kazerneterreinen heen liep. Hier zijn recentelijk vele tientallen nieuwe beuken geplant. Alle foto's: Allard Bijlsma. Basiskaart: openstreetmap.org.


Simon Stevin | voormalige kazerne

Simon Stevin (Brugge, 1548 – Den Haag of Leiden, 1620) was een natuurkundige, wiskundige en ingenieur afkomstig uit Vlaanderen. Hij introduceerde het decimale stelsel voor breuken in de westerse wereld en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Hij leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde en natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde. De Nederlandse taal kreeg dankzij Stevin, die de woorden bedacht of populariseerde, eigen wetenschappelijke termen, zoals "wiskunde", "natuurkunde", "scheikunde", "sterrenkunde" en "meetkunde". Ook "evenredigheid", "middellijn" en "noemer" danken we aan hem. Bron: Wikipedia.

De kazerne werd gebouwd in het kader van een landelijk bouwprogramma uit 1938, waar onder andere ook de naastgelegen infanteriekazerne Elias Beeckman deel van uitmaakte. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland was de kazerne nog niet gereed. In 1939 was hier wel reeds het 12e Regiment Motor Artillerie (RMA) neergestreken. Van dit regiment waren wegens ruimtegebrek ook manschappen in barakken in de zuidelijker gelegen Mauritskazerne ondergebracht. In de meidagen van 1940 vocht 12 RMA in de Slag om de Grebbeberg. Tijdens de oorlog liet de Duitse bezetter de kazerne afbouwen en voegde uitkijktorens en schuilkelders toe. De Duitsers gaven hem de naam Langenbergkaserne, een verwijzing naar de hoogte waarop de kazerne ligt. Het was tot de bevrijding in april 1945 een legerplaats voor de Waffen-SS. Bron: Wikipedia.

Het bestaande kazernecomplex is geschikt gemaakt voor woonruimte (boven). Op het terrein verder veel nieuwbouw (onder).

In februari 2022 werd er hard gewerkt aan het inrichten van de entree van de wijk, vanaf de Nieuwe Kazernelaan. De bomen links werden gerooid in september, voor de aanleg van de Parklaan.

Oktober 2022 was de inrichting van het plein afgerond. Ontwerp: Sanne Horn, in opdracht van de gemeente Ede.

Je kunt 360º rondkijken in deze afbeelding. Beweeg het beeld met muis of vingers. Gemaakt in: december 2021. Door: Allard Bijlsma.

In oktober 2022 is gestart met de bouw van de 13 laatste woningen in het gebied Simon Stevin.


De Didi Rooslaan | 2023

Dit is één van de laatste plekjes binnen Simon Stevin waar nu nog wordt gebouwd. Steeds meer straten worden nu ook ingericht en voorzien van de nodige vegetatie. Aan de westkant is de Parklaan in ontwikkeling, die grote impact heeft op de buurt.


De wijk 'Simon Stevin' is (bijna) af | 2023

De inrichting van de wijk krijgt vorm aan de Janny Laupmanlaan | oktober 2023.

Wegwerkzaamheden rond de Piet Romboutlaan | oktober 2023.


Opbouw van de wijk in video | Platform Simon Stevin

Deze video's zijn gemaakt met een drone, door het Platform Simon Stevin, in de periode 2017-2019.

November 2019 | YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H4-jAOJbZsI  

September 2019 | YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nPtUqBFPSTw 

<