Kunst rond het gemeentehuis  |  Kunst en cultuur

In dit onderdeel aandacht voor de vele kunstvoorwerpen die het straatbeeld van het Edese centrum sieren. Het is ondoenlijk hier alles te tonen, maar ik zal de lijst regelmatig uitbreiden. Alle kunst op straat is terug te vinden in deze kaart: [ klik hier ] Daar komen ook alle beschrijvingen vandaan. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


ROND HET GEMEENTEHUIS

Stalagmite | Carlo Borer (2022)

Dit beeld staat sinds eind 2022 op de plek waar voorheen het beeld 'Krachtmeting' stond. Een stalagmiet is een staande kalkopeenhoping, zoals je die vindt in een druipsteengrot.


Chico y Chica | Juan Ripollás (2009)

Het kunstwerk bestaat uit twee grote kleurrijke bronzen beelden van een jongetje en een meisje. Het meisje heeft een witte duif in de hand en het jongetje een rood hartje. Het zijn Chico Sol (rennende jongen) en Chica Salundandu (zwaaiend meisje) van de Spaanse kunstenaar Jean Ripoll's.


De Grote Vlucht | Theresia van der Plant (1970)

Dit bronzen beeld stelt een zwaan voor die op het punt staat op te vliegen. Ferm slaat hij zijn vleugels uit en steekt daarbij de hals ver naar voren. Klaar om de grond los te laten. Het beeld symboliseert de grote vlucht die Ede na de Tweede Wereldoorlog heeft genomen: een dorp dat uitgroeit tot een stad. Theresia van der Pant nam vaak dieren als uitgangspunt. Haar stijl is figuratief en zij kan gerekend worden tot de tweede generatie van de "Groep van de figuratieve abstractie". Opvallend voor haar werkwijze is dat zij de dieren in hun natuurlijke omgeving bestudeerde en daarbij geen schetsen maakte. Zij observeerde zeer zorgvuldig en heel intensief om het meest essentiële kenmerk uit het dier te halen. In later werk ging zij meer over tot het uitbeelden van een bepaalde activiteit zoals bij het beeld De Grote Vlucht het moment van opvliegen van de zwaan.


Krachtmeting | Jits Bakker (2006)

Deze twee foto's: genomen op de oude plek, waar het tot midden 2022 heeft gestaan.

Het beeld Twee Stieren of Krachtmeting heeft een plek gevonden op een heuveltje op het grasveld van het raadhuis aan de Bergstraat. Het stelt twee stieren voor die tegenover elkaar staan in een vechthouding.

Jits Bakker is een veelzijdig kunstenaar die nationaal en internationaal grote bekendheid geniet. Zijn bronzen beelden stralen kracht en levenslust uit en zijn uitbundig in beweging weergegeven.

Deze foto's tonen het kunstwerk op hun nieuwe plek, circa 50 meter van de plek waar het eerst stond en waar nu het beeld 'Stalagmite'is geplaatst.


De zaaier | Rien Goené (1972)

Dit beeld stond oorspronkelijk voor het (afgebroken) hoofdkantoor van de Bondsspaarbank. Daarna stond het tot zomer 2022 in het parkdeel van het gemeentehuis. Daarna is het verplaatst naar de Trapakkers.

Achtergrond: het beeld sluit aan bij de gelijkenis van "De Zaaier" uit het Bijbelboek Mattheüs: Een zaaier strooit zaad uit over de akker en doet er alles aan wat mogelijk is, om het zaad te laten ontkiemen en uitgroeien tot een gezonde plant.


Relaties | Ubbo Scheffer (1976)

Oorspronkelijk was het beeld bedoeld om een plaats te krijgen in de omgeving van het nieuwe raadhuis voor de officiële opening in 1976. Het werd met dat doel geschonken door de Spaarbank van Ede. Het heeft ruim 20 jaar op het raadhuisplein gestaan, maar door de herinrichting van Ede-Centrum en het plein werd het beeld in overleg met de kunstenaar verplaatst naar zijn huidige locatie in de tuin van de villa Sterrenberg.

De beeldengroep wordt ook wel gezien als symbool van het gezin en door de locatie bij het gemeentehuis ook nog als symbool van de vele contacten tussen de gemeente en burgers.


Samen | Joop Haffmans (2006)

De Edese kunstenaar Joop Haffmans maakte dit werk dat staat voor de hoofdingang van Het Raadhuis. Het kunstwerk bestaat uit twee in elkaar gedraaide ellipsvormige lussen en staat op een ronde natuurstenen sokkel. Het heeft geen begin en het heeft geen eind. De dynamiek van het beeld zit in de doorlopende lijn van deze in elkaar gedraaide vormen. Joop Haffmans was aanvankelijk graficus, maar is later ook gaan beeldhouwen. In Ede staan op verschillende plekken beeldhouwwerken die door hem gemaakt zijn.