Station Ede-Wageningen | 2024 | het plan

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die in het nieuws zijn. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Een thema dat Ede al meer dan tien jaar bezighoudt is het nieuwe station. Het is bijna een wonder dat eind 2021 gestart kon worden met de werkzaamheden. Het nieuwe station is belangrijk, om de groeiende reizigersstroom goed naar en van Ede te kunnen laten reizen. In de nieuwe wijken als ENKA-buurt en de kazernebuurt wonnen veel mensen die werken in de Randstad. Een extra perron is daarvoor belangrijk. Website om op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/ 


Architectuur van het station

Het plan van het station is het resultaat van het jarenlang nadenken en het de revue passeren van meerdere plannen. Zoek je online, dat is het probleem dat ook de plannen die het niet gehaald hebben of plannen die later zeer zijn aangepast, nog gewoon online staan.


2010-2025 | Op naar een nieuw station | het plan

Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over dit onderwerp.

Ede maakt zich klaar voor een groeiend aantal reizigers; bezoekers en inwoners. Met de komst van het Programma Hoogfrequent Spoor rijden en stoppen er in de toekomst ook meer treinen op het station Ede-Wageningen. De bouw van het nieuwe moderne station Ede-Wageningen met een nieuw spoor is een technische uitdaging die het mogelijk maakt dat er in de toekomst meer treinen kunnen rijden en stoppen in Ede-Wageningen. Het station wordt daarom beter ingericht om ook de overstap naar bus, fiets en auto op een hoger peil te brengen. Najaar 2021 is gestart met de bouw.

Zie in de animatie hoe het nieuwe station eruit gaat zien (video). Sfeerbeelden: Projectbureau.


2020 | Het plangebied | kaart

Uitleg bij de kaart: (1)= De Witte Hinde, (2)= Akoesticum, (3)= huidige station uit 1983, (4)= nieuw stationsgebouw, (5)= geplande tunnel, (6)= gepland busstation, (7)= geplande parkeergarage, (8)= gepland appartementencomplex.


2021 | Op zoek naar een bouwer

Toen het plan voor een nieuw station er eenmaal lag, bleek het moeilijk om een geïnteresseerde bouwer hiervoor te vinden. Potentiële bouwers vonden het plan te duur opgezet, voor het bedrag dat ervoor beschikbaar was. Er zijn daarna flinke versoberingen aangebracht en zo werd in april 2021 toch een bouwen gevonden. Zo werd de opgang naar het perron vanuit de fiets-voetgangerstunnel geschrapt. In de loop van het jaar kon de bouw starten. [ volg de bouw hier ]

Klik op een afbeelding om naar het artikel erbij te springen.


2022 | Foutjes in impressietekening

Najaar 2022 zijn er overal rond het stationsgebied grote doeken met impressieafbeeldingen opgehangen aan hekken. Ze moeten een beeld geven van hoe het gebied er over anderhalf jaar zal uit zien. Helaas heeft de maker wat grafische vrijheid genomen en de waarheid her en der wat aangepast.


Kijk goed naar de afbeelding, dan zie je: (1)= het perron dat we hier zien is het nieuwe perron 5 en dus niet 4, (2)= op de achtergrond lijk je het oude ENKA-complex te zien, maar in werkelijkheid ligt dat oostelijker en zie je dat vanaf hier niet, (3)= de toren lijkt mijlenver van het station af te liggen, maar in werkelijkheid wordt één en ander veel compacter en ligt het meer naar links, (4)= de bekleding van het gebouw wordt inderdaad met verticale metalen stroken opgebouwd en niet horizontaal met hout, zoals in onderstaand ontwerp te zien is. Verder zal het uitzicht ter hoogte van (5) gevuld worden door het nog te bouwen appartementencomplex de Hartogshof.