April | dit gebeurde er vandaag ... toen

Per dag van deze maand kun je zien wat er in Ede de afgelopen 150 jaar is gebeurd.
Volg alle gebeurtenissen via https://www.facebook.com/profile.php?id=100075516654468 | Naar jaartallenoverzicht: [ klik hier ]


Dag | 1-15 Gebeurtenis
1 april 1952 De Chr. LTS aan de Amsterdamseweg wordt in gebruik genomen.
1 april 1976 1 aprilgrap van fotograaf Gert Jan Koster bij Oude Kerk in Bennekom.
1 april 1980 Studenten van de Landbouwhogeschool in Wageningen kapen de steen van het Middelpunt van Nederland.
3 april 1940 De Beatrixkerk wordt in gebruik genomen.
4 april 1974 Opening Keesomtunnel.
13 april 1954 Heropening Café Zuid-Ginkel na verbouwing.
14 april 1918 De Evangelisch Lutherse Kerk aan de Beukenlaan 12 te Ede wordt in gebruik genomen.
14 april 1923 Opening café de Paasberg aan de Arnhemseweg.

Herberg Zuid-Ginkel rond 1908. Bron: Gemeentearchief Ede.

Hotel Schimmel in 1905. Bron: Gemeentearchief Ede.

Openbare bibliotheek aan de Stationsweg rond 1970. Bron: Gemeentearchief Ede.

Dag | 16-30 Gebeurtenis
17 april 1945 Ede en omgeving worden bevrijd door Canadese tanks.
17 april 1980 Sloop Stationsweg 108, voor verbreding kruispunt.
18 april 1977 Opening nieuwe (huidige) gemeentehuis.
18 april 1961 Verloskundige mej. T.H.J. van de Vlerk brengt de 6000ste baby ter wereld.
20 april 1976 Schoorsteen op Tulpterrein is neergehaald.
22 april 1968 Openingen openbare bibliotheek aan de Stationsweg.
27 april 1899 Het nieuwe gemeentehuis in de Notaris Fischerstraat wordt in gebruik genomen.
27 april 1978 Watertoren aan de Stationsweg wordt opgeblazen.
27 april 1895 Opening hotel Buitenzorg aan de Amsterdamseweg.
30 april Koninginnedag van 1949 tot en met 2013.

Het gemeentehuis rond 1920. Bron: Gemeentearchief Ede.

Opblazen watertoren in 1978. Bron: Historisch Museum Ede.

Hotel Buitenzorg rond 1910. Bron: Gemeentearchief Ede.

Stationsweg 108 in 1979. Bron: Gemeentearchief Ede.

Het huis (links) van verloskundige van de Vlerk aan de Maanderweg in 1984. Bron: Gemeentearchief Ede.