Heidevelden  |  Landschap

In dit onderdeel aandacht voor de prachtige heidevelden rond Ede. De heide bloeit eind augustus. Dan is ook de Heideweek in Ede. De Mossel is één van de mooiste gebieden op de Veluwe om door te fietsen.


Ginkelse Heide

De Ginkelse Heide is een heidegebied bij Ede dat wordt afgewisseld met bos. Het heidegebied wordt van de Eder Heide gescheiden door de Verlengde Arnhemseweg (N224).

Op de Ginkelse Heide loopt een schaapskudde van circa 160 schapen. Bij de schaapskooi bevindt zich een gedoogzone voor het oplaten van vliegers. In dit gebied ligt ook een vliegveldje, dat in gebruik is door twee modelvliegtuigclubs en waarvoor een vergunning is afgegeven.

Op 17 september 1944 vonden op de Ginkelse Heide geallieerde luchtlandingen plaats in het kader van Operatie Market Garden. De luchtlandingen worden jaarlijks herdacht bij het Airborne monument bij de Verlengde Arnhemseweg, ter hoogte van de schaapskooi. Bron: Wikipedia.


Eder Heide

De Eder Heide is een heidegebied bij Ede dat wordt afgewisseld met bos. Het heidegebied wordt van de Ginkelse Heide gescheiden door de Verlengde Arnhemseweg (N224). Aan de noordkant grenst de Eder Heide aan de Driesprong. De heide wordt doorkruist door de Hessenweg, de Kreelseweg en de Koeweg. Langs de noord- en oostkant ligt de landbouwenclave De Hindekamp. Hier liggen ook drie vennen: de Kreelse Plas, de Plas van Gent en de Heidebloem. Aan de oostzijde ligt aan de Groot Ginkelseweg een bezoekerscentrum. Op de Eder Heide ligt de Drieberg. Dit is een heuvel waarop vijf prehistorische grafheuvels liggen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was op de Eder Heide een Belgisch vluchtelingenkamp. Hiervoor is een monument opgericht. Langs de heide staan twee schaapskooien naast elkaar. De oude monumentale Schaapskooi De Kreel met ernaast een grote nieuwe kooi. Bron: Wikipedia.


De Drieberg | grafheuvels op Eder Heide

De Drieberg maakt deel uit van de Veluwse stuwwal die is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Ten westen van de Drieberg liggen de Langenberg en de Paasberg, die deel uitmaken van dezelfde heuvelrug. Het hoogste punt, 48 meter en 57 centimeter boven NAP, ligt aan de noordkant van het vlakke deel. Op de heuvel liggen vijf grafheuvels. Deze zijn ruim 4000 jaar oud en dateren daarmee uit de Laat Nieuwe Steentijd en de bronstijd. De grafheuvels zijn in 1924 vermoedelijk geplunderd. Bron: Wikipedia.


De Mossel

Mossel is een voormalige landbouwenclave en buurtschap op de Veluwe in de gemeente Ede ten zuiden van Otterlo. De buurtschap Mossel is alleen te bereiken via zandpaden in de omgeving. De buurtschap en vanouds landbouwenclave Mossel wordt omringd door bossen, zandverstuivingen en heidevelden, zoals de naar de buurtschap genoemde natuurgebieden Mosselse Veld, Mosselse Bergen, Mosselse Dennen en Mosselse Zand, die allen deel uitmaken van het natuurgebied Planken Wambuis. Halverwege de jaren negentig van de 20-ste eeuw zijn de oude landbouwgronden teruggegeven aan de natuur.
In de voormalige landbouwenclave is slechts een handvol gebouwen te vinden. Momenteel bestaat de buurtschap uit een boerderij met deel, woonhuis, schaapskooi, hooiberg en veldschuur. In de schaapskooi bevindt zich een theeschenkerij die vaak wordt aangedaan door fiets- en wandelrecreanten. Het fiets- en wandelpad loopt over het erf tussen de terrassen door. Bron: Wikipedia.