2022 | KMAR-gebouw  |  leegstaande gebouwen

Dit gebouw aan de Verbindelaarsweg, huisvestte vanaf 1961 de Koninklijke Marechaussee. In 2020 werd dit gebouw verkocht. Er wordt gewerkt aan de renovatie van het KMAR-gebouw op het kazerneterrein. Het ligt er nogal eenzaam bij tussen het minder fraaie Belvedère en de mooi gerenoveerde Arthur Koolkazerne. Jarenlang stond dit voormalige gebouw van de Koninklijke Marechaussee leeg. In de defensietijd was dit de militaire politiepost. Ook aan de Stationsweg had de marechaussee een gebouw: Villa Richmond.  In het KMAR-gebouw zijn de cellen nog aanwezig. Het houtwerk is er her en der erg slecht aan toe. Op de begane grond komen ambachtelijke/creatieve functies. Op de eerste en tweede verdieping komt een gezinsvervangend tehuis. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Rechts de achterzijde van het oudercomplex De Belvédère.

Situatie december 2022.