Fietstunnel Emmalaan | snelfietsroute

In het najaar van 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot de aanleg van een fietstunnel onder de Emmalaan, in het tracé Ede-Wageningen. Op dit moment is de aanleg vertraagd, door de aangescherpte stikstofregels. Onduidelijk was tot juni 2024 of de bouw door kan gaan. Door de uitkoop van een agrarisch bedrijf in juni 2024, kan de daarbij verkregen stikstofruimte ingezet worden voor de bouw van de fietstunnel.

Deze fietstunnel sluit straks aan op het verlaagd aan te leggen fietspad, dat voor het appartementencomplex De Witte Hinde vanaf 2024 onder het spoor gaat via de Westtunnel. De Stationsweg wordt fietsvriendelijker en zo ontstaat een deel van het fietstracé Ede-Wageningen. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


2024

Voor fietsers, die naar en van de gewaakte fietsenstalling willen (en straks de Westtunnel), is de Emmalaan in de spits oversteken, een gevaarlijke onderneming. De aanleg van de tunnel zal straks zorgen voor een veilige onderdoorgang.

Fietsers naar en van het station en Bennekom/Wageningen, zitten op deze plek fietsers in de weg die willen oversteken naar de Akulaan. Dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. De aanleg van de tunnel zal deze fietsstromen van elkaar loskoppelen.


2022

Zicht vanaf het station over de Emmalaan heen. Hieronder komt de fietstunnel, die links aansluit bij de nieuwe Parklaan. Situatie juni 2022.

Zicht vanaf de Emmalaan richting het huidige station Ede-Wageningen. Onder de spoorlijn komt in 2024 een fietstunnel, die aansluit op de te bouwen fietstunnel aan de Emmalaan. Situatie juni 2022.

Uitleg bij de kaart: witte lijn= fietsroute Ede-Wageningen, (0)= toekomstige tunnel voor fietsers, (1)= Emmalaan richting Tooroplaan, (2)= toekomstige station Ede-Wageningen, (3)= Parklaan (Klinkenbergerweg/Bennekomseweg), (4)= Akulaan.  Wil je het gehele plan inzien? [klik hier ]      (c) kaart: Gemeente Ede.