World Food Experience | 2025 | Toekomst van Ede 

Onderdeel van het World Food Center, wordt de in 2025 (*) te openen (World) Food Experience, een interactieve ervaring over het voedsel van de toekomst. In en achter de Mauritskazerne wordt daarvoor een interactief museum en presentatieroute ontwikkeld. Bedoeling en hoop is dat de experience per jaar enkele honderdduizenden bezoekers gaat trekken. Opening loopt vrijwel parallel met de ontwikkeling van het nieuwe station, dat de meeste van deze bezoekers moet gaan verwerken. In 2022 presenteerde het WFE zich van 14 april t/m 9 oktober op de Floriade in Almere. Recente foto's: (c) Allard Bijlsma. Logo: WFE.


Einde van de Food Experience

Begin 2024 lijkt het doek te zijn gevallen voor de plannen om te komen tot een Food Experiene in en rond de Mauritskazerne. Op 30 januari schreef ik daarover op de Facebookpagina van de Atlas van Ede. 


(World) Food Experience | het plan

Mogelijk in 2025 (*) opent in de oude Mauritskazerne een interactieve experience met 'food' als thema. Tot de doelgroep behoren gezinnen en schoolklassen. Via onderstaande filmpjes kun je een beeld krijgen van hoe het er allemaal uit zou kunnen komen te zien. Eind september 2021 is het meeste geld van de gemeente en de provincie hiervoor goedgekeurd, maar de volledige financiering is nog niet rond. April 2022 werd de naam bekend: World Food Experience, waarbij het World er in de loop van 2023 vanaf ging. Eind 2022 zette de Raad van State een streep door het plan. November 2023 moeten de gemeenteraad van Ede en de provinciale staten van Gelderland een definitief besluit nemen.

Ik heb een audiotour gemaakt, die je online kunt volgen of tijdens een wandeling over het terrein: https://izi.travel/nl/aba5-ede-world-food-center-experience/nl 

Aan de voorzijde zitten nu Food-start-ups en die blijven daar ook zitten.

Zicht op de huidige achterzijde. Deze zijde wordt bij het binnendeel betrokken.

Promotievideo's | sfeerbeelden van Projectbureau WFE.

Voorlopige (sterk gewijzigde) plattegrond van de te ontwikkelen Experience | najaar 2023 | (c) Projectbureau World Food Experience.

Uitleg bij de nummers (zones) in de tekening: (1) de ingang is aan de voorzijde van de Mauritskazerne, (2) centrale presentaties, (3) de huidige bananenkas wordt erbij betrokken, (4) aandacht voor de Nederlandse landbouw, boven en onder de grond),
(5) buitenruimte voor thema-evenementen, (6) restaurant, winkel en uitgang. 

In de kas wordt geëxperimenteerd met bananenrassen. Waar de auto's staan komt ruimte voor de Nederlandse landbouw én voor wisselende evenementen.

Achter de Mauritskazerne vinden al langer food-georiënteerde buitenevenementen plaats. Foto: juli 2023.

Kijkje richting de (huidige) centrale hal, die al gebruikt wordt voor allerlei evenementen en bijeenkomsten.

Mogelijk is er plek voor een lunchroom rond het vroegere stookgebouw van defensie, direct grenzend aan de mogelijke Experience.


Het oude plan uit 2021

Deze sfeerimpressies: (c) Projectbureau World Food Experience.

In het oorspronkelijke plan was de bouw opgenomen van een theaterzaal en toegangshal, achter de Mauritskazerne. Eind 2022 heeft de Raad Van State dit plan getorpedeerd, door het ontbreken van een deugdelijk stikstof-onderzoek en -vergunning. Zomer 2023 heeft het projectteam het huidige, sterk afgeslankte plan, gepresenteerd. De nieuwbouw-ingang aan de achterzijde gaat er zeker niet komen.


Ontwikkeling medio 2023 (*)

Eind 2022 werd bekend dat de milieuvergunning voor de uitbouw niet op orde was. Een groep tegenstanders greep dit aan om te proberen de bouw helemaal van tafel te krijgen. Op 9 maart 2023 kwamen ze met een alternatief plan: herberg het WFE in het gebouw van De Fietser. Hier is genoeg ruimte en het scheelt in de kosten van nieuwbouw. Mocht dit een serieus plan worden, dan moeten de nu al ruim 1 miljoen euro aan ontwikkelingskosten, grotendeels als verloren worden beschouwd. [ naar artikel in Edese Vos ]. 

De stichting WFC Experience meldt zelf op 15 maart 2023, dat het alternatief van verder bouwen vanuit het gebouw van De Fietser van de baan is. Er wordt nog gekeken naar twee alternatieven: (1)= geheel stoppen (..) en (2)= kijken of de experience, zonder nieuwe aanbouw, verkleind opgenomen kan worden in de bestaande ruimte binnen de Mauritskazerne. In de nieuwbouw zouden de ingang, hal, winkel en de theaterzaal komen. Het was al het plan om de Experience zelf geheel in het oude gebouw op te nemen. [ naar artikel WFE ]


Presentatie op de Floriade 2022

Op de Floriade presenteerde het World Food Experience van Ede zich vrij onopvallend op perceel 141.


In een soort van 360 graden-bioscoop werd een inleiding gegeven op de opdracht waar voedselproducenten in de toekomst voor staan. Het WFE in Ede krijgt een moderne bioscoop, met een draaiende zaal. Deze bioscoop wordt achter de Mauritskazerne gebouwd (waar nu de bananenkas staat) en vormt straks de start van een bezoek aan de Food Experience.