Marnix College  |  Onderwijs Toen en Nu

In 1937 werd op initiatief van een aantal burgers uit Ede door het gemeentebestuur een besluit aangenomen voor de oprichting van een school voor middelbaar onderwijs. Eerdere pogingen in 1926 en 1935 haalden het niet wegens bezuinigingen. De oprichters waren enerzijds Edenaren die een school op protestants-christelijke grondslag wensten en anderzijds inwoners die oorspronkelijk van elders kwamen die het liefst een school met een qua godsdienst neutraal karakter hadden. Uiteindelijk aanvaardde men de grondslag dat "Het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van de beginselen van den Christelijken godsdienst". Dit was destijds voor het verzuilde Nederland een zeer uitzonderlijke samenwerking. De naam van de school werd "Stichting voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs te Ede". Er werd gestart met ongeveer 20 docenten en 30 leerlingen verdeeld over een eerste klas HBS en een eerste klas gymnasium. Bron: Wikipedia. Wil je meer lezen over de geschiedenis van de school, klik dan [ hier ].


Locatie Dr. Hartogsweg | 1937-1944

TOEN: circa 1940. De bovenverdiepingen van deze huizen aan de Dr. Hartogsweg werden 1937 tot maart 1944 gebruikt als leslokalen voor het Marnix College. Deze huizen zijn afgebroken voor de aanleg van de Albertstunnel. Bron: Historisch Museum Ede.

NU: 2021. De tunnel loopt 'dwars door de kelders' van de huizen die hier stonden.


Locatie Parkhotel | Ede-Zuid | 1946-1953

TOEN: circa 1953. Het Parkhotel werd in 1905 gebouwd en deed van 1946 tot 1953 dienst als schoolgebouw van het Marnix College. In 1955 werd het gebouw afgebroken. Bron: Historisch Museum Ede.

NU: 2021. Het Parkhotel is er niet meer, maar aan de Oranjelaan staan nog wel andere grote statige huizen.


Locatie Achterdoelen | 1954-1997

TOEN: jaren '60

NU: 2021. Hierin zijn nu onder meer een Xenos (tot 2021) en een restaurant gevestigd.

NU: 2021.  Huidige situatie van de oude locatie in het centrum.


Locatie Prins Bernardlaan | 1997-heden

TOEN: jaren '80. Toen de Padberg Mavo. In 1992 gefuseerd met het Marnix College en daar nu de hoofdlocatie voor.

NU: 2021. In dit (verbouwde) gebouw zit sinds 1997 het Marnix College.

TOEN: jaren '80. Padberg Mavo.

NU: 2021. In dit (verbouwde) gebouw zit sinds 1997 het Marnix College.


Locatie Juniorcollege | Prins Bernardlaan | 1997-heden

TOEN: jaren '80. Hier zat de Pabo 'Felua' in. De CHE is nu gevestigd aan de Zandlaan.

NU: 2020. Nu Junior College van het Marnix College.