station ede-wageningen | 2024 | chronologisch verslag

Deel III | chronologisch fotoverslag | 2024

Website om zelf op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/   Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto. Bovenaan staan de meest recente foto's van dit tijdvak. Wil je oudere foto's zien? Kies hieronder.26 februari | waar laat je je fiets?

Het nieuwe station is nog maar net open en nu al zijn er knelpunten zichtbaar: ondanks dat het de bedoeling was dat fietsen of in de stalling zouden komen (1e 24 uur gratis) of achter de Frisokazerne zouden worden geplaatst, zie je rond het station overal rijen fietsen komen. Er worden mensen ingezet om dit te voorkomen, maar er is geen beginnen aan. Een oplossing hiervoor zal er niet echt zijn voor 2025. Mensen met een vouwfiets (foto linksonder) denken vanaf hier perron 5 op te kunnen, maar die zullen toch echt via de tunnel moeten lopen. 


23 februari 2024 | nieuwe station geopend voor publiek

Op 23 februari 2024 is het nieuwe station geopend. Als je globaal kijkt lijkt het meeste klaar en de mensen vinden snel hun weg. Het geheel oogt leeg en ruim. De shop is weer open en wat ook opvalt is dat de fietsenstalling direct heel goed wordt gebruikt. Kijk je iets nauwkeuriger dan zie je vooral zaken die het niet doen of niet open zijn, waaronder de toiletten, een roltrap, sommige kaartjesautomaten, verlichting, afwerking en vooral een goede toegang vanuit het noorden. Duidelijk is dat het nog wel een jaartje gaat duren, voordat alles klaar is. De officiele opening zal dan ook nog wel even op zich laten wachten, want wat er nu is, is niet echt toonbaar al. Eerste conclusie: het is mooi en ruim geworden, maar er is nog veel werk te verzetten. 


Februari 2024 | week van de 'omklap'

22 februari

Langs het hele perron is de dakrand verwijderd. De rest kan worden afgebroken als straks de treinen weer rijden.
Ook de stoeptegels van perron 1 zijn verwijderd, wat betreft het deel langs het oude stationsgebouw.

21 februari 2024

Alle afval wordt gescheiden en in aparte containers voor metaal, glas, hout en restafval afgevoerd.

<