Tuincentrum Kernhem | mijn schetsboek van Ede

Betreft: Een mogelijk plan voor de herinrichting van het gebiede waar voorheen tuincentrum Kermhem zat, in de omgeving van de de N224/ Lunterseweg.
Ontwikkeld: 2020
Door: Atlas van Ede | Allard Bijlsma
Inleiding: In 2017 sloot tuincentrum Kernhem de deuren. Er ontstand daarna discussie over wat er met dit gebied moest gebeuren: bij Landgoed Kernhem trekken of bebouwen. In mijn optiek moet je de eerste keuze volgen. Hierbij een idee voor invulling.

Casus

Hier was tot 2017 een tuincentrum gevestigd, die is uitgekocht en moest vertrekken. Helaas was er geen duidelijk plan voor een nieuwe bestemming. Bebouwen voor bewoning is inmiddels geen optie meer. Het terrein van het vroegere tuincentrum moet nog steeds ontmanteld worden en worden heringericht. Het gebied maakt onderdeel uit van Landgoed Kernhem en het lijkt logisch het hier weer deel van te laten uitmaken. Het grenst aan de onderdelen Vissenkom en Hanenburg, twee prachtige onderdelen van het landgoed. Ten noorden van het gebied ligt een historische boerderij, waar een zorgcentrum in is gevestigd.


Mijn plan

Door het bij het Landgoed Kernhem te trekken, wordt een extra gebied toegevoegd aan deze nu al toplocatie voor wandelaars. Door een samenwerking aan te gaan met beeldencentrum Het Depot in Wageningen, kan een beeldentuin worden gecreëerd. In het centrum kunnen activiteiten rond kunst en cultuur worden georganiseerd. Er kom een ondergrondse zaal voor het vertonen van 3D-films. Gezocht wordt naar culturele functies die Ede verder aantrekkelijk maken, maar geen concurrentie zijn voor bestaande activiteiten. Toegang is er vooral voor wandelaars en fietsers. Er is in het weekeinde een kleine lunchroom met een klein buitenterras aan de noordzijde. Parkeren kan bij Huize Kernhem. Er kan een kabelbaan worden aangelegd naar het centrum, lopend boven de N224. Deze kabelbaan loop vanaf het centrum tot in de woonwijk Kernhem en kent drie tussenstops, waarvan één bij Landgoed Kernhem.

Uitleg bij de kaart: (1)= deels ingegraven informatiecentrum over Ede met sedumdaken ondergronds parkeergarage voor alleen 100% elektrische auto's, (0)= beeldentuin, (2)= kabelbaan met verbinding naar het centrum, (3)= bebouwing wijk Kernhem, (4)= vleermuizenbosje, (5)= waterpartij de Vissenkom, onderdeel van Landgoed Kernhem, (6)= richting Huize Kernhem.


Impressie

Het gebouw wordt deels ingegraven en het platte dak is bedekt met sedum | AI-gegenereerde impressies.

Impressie van de kabelbaan over de N224 | AI-gegenereerd.