SummerBeach Ede  |  juli | centrumactiviteiten

Sinds 2022 heeft Ede, in navolging van vele andere steden, nu ook een eigen stadsstrand. Hiervoor is een deel van het Raadhuisplein ingericht. Er was een klein podium en er waren allerlei activiteiten mogelijk, waaronder beachvolleyballen en -tennissen.  Er waren consumpties te bestellen en je kon lekker onderuitzakken in een strandstoel. De organisaties Cultura, Astrant en Sportservice De Vallei zorgden dagelijks voor steeds weer nieuwe activiteiten. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Editie 2023


Editie 2022