Olifantenpaadjes

Je kunt je afvragen of dit 'infrastructuur' is, maar het is een soort van verbinding die je overal tegenkomt. Overal waar (meestal fietsers) een klein stukje groen willen afsnijden, ontstaan smalle paadjes die olifantenpaadjes worden genoemd. Vaak laat het ook zien dat de tekentafel er anders ziet voor de gebruiker dan in de praktijk. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Rond de Koekeltse Boslaan

Bij Tesqua

Koekeltse Boslaan


Veldhuizerbos

Zeker in recreatiegebieden bepaalt de recreant zelf wel waar hij/zij het liefste of snelste loopt.


Konijnenpaadjes

Dit is een variant en niet door mensen ontstaan, maar door het hier elke dag in het donker lopen van konijnen. We noemen ze dan ook konijnenpaadjes.