Ede in kaart | geo.ede.nl

Op het adres geo.ede.nl zijn meerdere detailkaarten van Ede te bekijken. Klik hieronder op een afbeelding om zo'n kaart te starten. Vanuit het adres: https://geo.ede.nl/menu/index.html zijn nog veel meer deelkaarten oproepbaar.


CULTUURHISTORISCHE KAART |
Onderwerpen: geomorfologie - archeologie - ijstijden - cultuurlandschap - rijksmonumenten - cultuurhistorische betekenis

GROENSTRUCTUUR KAART
Onderwerpen: hoofdgroenstructuur - wijkgroenstructuur - te ontwikkelen gebieden - waardevol particulier groen


KUNST OP STRAAT
Onderwerpen: kunst op straat - monumenten

BIODIVERSITEIT en BEREIKBAARHEID
Onderwerpen: bereikbaarheid en toegankelijkheid - biodiversiteit - bodemkaart - agrarisch gebruik - hitte - lichtkaart - monumentale bomen - natura 2000 - invasieve soorten


RECREATIEVE ROUTES
Onderwerpen: fietsknooppunten - fietsroutes - MTB-routes - wandelroutes - natura2000

EETBAAR EDE
Onderwerpen: eetbare planten en bomen - stadslandbouw - schooltuinen


LAADPALEN
Onderwerpen: openbare laadpalen - parkeergebieden - parkeerzones - middenspanningskabels

INVASIEVE SOORTEN
Onderwerpen: lichtkaart - hittekaart - invasieve soorten (zie onder 'Overige informatie')