Na-oorlogs Ede  |  1945-1990

De periode na de tweede wereldoorlog kenmerkt zich door de angst voor een mogelijke vijand uit het oosten. Deze periode wordt ook wel die van de Koude Oorlog genoemd.  De vrijwillige leden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hadden na de WO II tot taak de bevolking voor te bereiden op en te helpen tijdens een mogelijke nucleaire oorlog. In de praktijk betekent dat dat de BVD zich richt op het communistische gevaar. Met de val van de Muur in 1989, kwam daar een einde aan.


Militaire parade | video

TOEN: circa 1970. Militaire parade op Bevrijdingsdag op de N224 te Ede. Met koningin Juliana en ZKH Prins Bernhard. Bron: Polygoon journaal.


Binnenlandse Strijdkrachten | 1944-1945

In 1944 werden de Nederlandse verzetsgroepen bijeengebracht binnen de Binnenlandse Strijdkrachten. Na de oorlog speelden ze een rol bij het opbrengen van NSB-ers en het verzorgen van orde waar dat nodig was. Nederland kende tijdens de oorlog zo'n 25.000 verzetsstrijders, maar in 1945 waren er wel 150-200.000 BS'ers. In 1949 werd de Binnenlandse Veiligheidsdienst opgericht, die een rol kreeg binnen de periode van de Koude Oorlog. 

TOEN: 1945. Groep Binnenlandse Strijdkrachten, onder leiding van J. Heerikhuizen. Op de hoek van de Schoolstraat (verdwenen) en de Bergstraat, op het terrein van villa Sterrenberg. Bron: Historisch Museum Ede.

TOEN: 1945. Groep Binnenlandse Strijdkrachten, tijdens de bruiloft van C.Z. Bink en G. Bink uit Otterlo. Bron: Historisch Museum Ede.