84. Wekeromse zandverstuiving  | Mooi rond Ede

Het Wekeromse Zand is een ruim 500 hectare groot gebied in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ligt ten zuidwesten van het dorp Wekerom. Het Wekeromse Zand bestaat uit bos, heide en bouwland en een uniek zandverstuivingsgebied, dat ooit 300 ha groot is geweest. Ook liggen er enkele vennetjes. Een gedeelte van het gebied is rustgebied voor het wild. Zie verder in de Wikipedia: [ klik hier ]. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Het stuifzand maakt het Wekeromse Zand een bijzonder en waardevol natuurgebied op de Veluwe. Met name langs de randen van het stuifzand, daar waar het zand regelmatig de heide instuift, is het gebied rijk aan plant- en diersoorten. Het Wekeromse Zand werd al in de IJzertijd bewoond. Het gebied bevat een van de grootste Celtic fields-complexen van ons land. Celtic fields zijn kleine prehistorische akkertjes.