Kerkgebouwen  |  Gebedshuizen  |  Markante gebouwen van Ede

In dit onderdeel aandacht voor beeldbepalende gebedshuizen in Ede. Bron van de teksten is voor een deel de Wikipedia. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Noorderkerk | Amsterdamseweg

De Noorderkerk is gebouwd in 1903. Tot 2010 was het gebouw eigendom van de Gereformeerde Kerk Ede (sinds 2004 PKN). Sindsdien is de kerk omgebouwd tot concertzaal, onder de naam Edesche Concertzaal en kantoorruimte. Op zondagmorgen houdt de Protestantse Wijkgemeente Noord er vieringen. Het gebouw is een ontwerp van de Edese architect Albert Kool. Het is een eclectisch bouwwerk, opgetrokken uit rode en gele baksteen. Het heeft neorenaissance en rationalistische kenmerken. Opvallend is het grote gebrandschilderde venster aan de straatzijde. Er is een klokkentoren waarin oorspronkelijk geen klok hing. In 1939 werd een financiële actie opgezet. Tien jaar later kon de klok van de kerk voor het eerst worden geluid.


Goede Herderkerk | Ganzeweide

De kerk werd op 2 november 1958 als rooms-katholiek kerkgebouw ingewijd door mgr. Van Dodewaard. De Goede Herderkerk is een modern gebouw in trapeziumvorm. De brede zijde aan de kant van de entree is volledig van glas. Het priesterkoor ligt aan de tegenovergestelde smalle zijde. Aan weerszijden van het podium zijn ook glazen wanden. De kerk heeft een klokkentoren. In verband met terugloop van het kerkbezoek, werd het gebouw bij bisschoppelijk decreet per 1 april 2013 aan de eredienst onttrokken.

 

Vanaf 31 augustus 2014 is de kerk het nieuwe onderkomen van de Edese Baptistengemeente Op Doortocht. Deze gemeente hield haar erediensten lange tijd in congrescentrum de Reehorst, en daarna een aantal jaren in De Schuilplaats. De pastorie is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een multifunctioneel gebouw in dezelfde stijl als de kerk. De kruisweg in de kerk is behouden gebleven.


Beatrixkerk | Beatrixlaan

De kerk werd gebouwd op het Maanderzand. Hier werd in die tijd een nieuwe wijk gerealiseerd die de naam Beatrixpark zou krijgen. Een groot deel van het gebied was echter nog een zandverstuiving. Het was het tweede kerkgebouw voor de gereformeerde kerk. Het eerste kerkgebouw aan de Amsterdamseweg in het centrum van Ede werd aanvankelijk gewoon Gereformeerde Kerk genoemd, maar met de bouw van deze tweede kerk werd de naam van het nieuwe gebouw Zuiderkerk en werd de naam van het oude gebouw Noorderkerk.

Het gebouw is ontworpen door architect Evert Jan Rotshuizen. Het ontwerp is geïnspireerd door een reis door Italië die Rotshuizen in de jaren dertig maakte. Het gebouw geeft de indruk van een basilica met een zeer hoog middenschip geflankeerd door twee lage zijbeuken. Het is gebouwd in de stijl van de Delftse School. Aan de zuidkant bevindt zich een brede klokkentoren. Het hoge portaal bevindt zich aan de noordkant van de kerk. Onder het afdak van het portaal bevindt zich een groot glas in loodraam. Boven het portaal is een Christusmonogram in het metselwerk aangebracht.


Proosdijkerk | Veenderweg

Gebouwd als Gereformeerde Jeugdkapel. Interessante wederopbouwkerk met torentje op rechterhoek. Sinds 1989 in gebruik bij de  Nederlands Gereformeerde Kerk. Uitbreiding vond plaats in 1999; daarbij verdween het torentje op de rechterhoek. De bekroning van dit torentje staat nu als ornament op de rotonde vlakbij de Proosdijkerk.


Bethelkerk | Jan. Th. Tooroplaan

Sinds 1961 werden door de Hervormde gemeente in Ede Zuid diensten gehouden in een houten verenigingsgebouw aan de Blokkenweg Dit gebouw had de naam Bethel. Op woensdag 24 februari 1965 werd de huidige Bethelkerk geopend. Het gebouw bevindt zich op de hoek van de Diedenweg en de Jan Th. Tooroplaan. De architecten zijn Geenen en Oskam uit Eindhoven (later GOW Project- & Bouwmanagement. Het bakstenen gebouw bestaat uit een langgerekte kerkzaal met bijgebouwen. Aan de zijkant van de kerkzaal bevindt zich halverwege een driehoekige klokkentoren met uurwerken. De bouwstijl doet denken aan die van het nieuwe bouwen. Kenmerkend zijn de terugkerende patronen in de steenverbanden, de transparante stijl van de klokkentoren en de enorme ruimte van de kerkzaal. Voor in de kerkzaal bevindt zich een kansel uit voornamelijk steen en staal met erboven een groot klankbord. De naam van de kerk verwijst naar de Bijbelse plaats Bethel. Achter in de kerk is een raam van glaskunstenaar Lex van Voorst, een glasapplicatie met gebrandschilderd glas, waarin het verhaal van Jakob in Bethel wordt uitgebeeld. Hierboven is een balkon waarop het orgel is geplaatst. Het gebouw is een gemeentelijk monument.


RK Antonius van Paduakerk | Stationsweg

De Sint-Antonius van Paduakerk is een rooms-katholiek kerkgebouw in de plaats Ede in de Nederlandse provincie Gelderland. De kerk, gebouwd in 1952 en 1953, is gewijd aan de heilige Antonius van Padua. Architect is Johannes Martinus van Hardeveld uit Amsterdam. Het is een gemeentelijk monument. De kerk bevindt zich aan de Stationsweg, iets ten noorden van het station Ede-Wageningen. De oorsprong van deze rooms-katholieke kerk in deze overwegend protestantse plaats is te vinden in het garnizoensverleden van Ede. 


Nieuwe Kerk | Verlengde Maanderweg

De Nieuwe Kerk in Ede is gebouwd in 1937-1938 in opdracht van de Hervormde Gemeente aan de Verlengde Maanderweg in de Gelderse plaats Ede. Het is een hoge kruiskerk in zakelijk expressionistische stijl (met invloeden uit de Nieuwe Haagse- en de Delftse School), met als plattegrond een Grieks kruis. Opvallend zijn de langgerekte gebrandschilderde ramen, de kolossale deuren en de koperen dakruiter. Het interieur met grote kansel, houten banken en galerij is nog in originele staat. De architect is T.G. Slijkhuis, die onder andere ook de Goede Herderkerk in Apeldoorn ontwierp. Het is een rijksmonument.


Ericakerk | Ericalaan

Ook wel: 'Het Witte Kerkje'. Voormalige kerk aan de Ericalaan, nu een multi-functioneel centrum. De Ericakerk is te huur voor evenementen op sociaal maatschappelijk en cultureel vlak. Voorbeelden van gebruik zijn nu kerkelijke bijeenkomsten, vergaderingen, muzikale bijeenkomsten, theatervoorstellingen, presentaties, huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen. 


Evangelisch-Lutherse Kerk | Beukenlaan

De Evangelisch-Lutherse Kerk in de Nederlandse plaats Ede is het kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Ede en omstreken. De gemeente valt sinds 2004 onder de PKN. De eerste bijeenkomsten van de lutheranen in Ede werden gehouden vanaf 30 november 1913 in het toenmalige Christelijk Militair Tehuis. Voorganger was de toenmalige Arnhemse dominee Hendrik Snijder. Ede viel tot 1946 onder de Arnhemse Lutherse gemeenschap. In 1917 werd door de plaatselijke architect L. Van Zoelen Hzn een kerkgebouwtje voor 150 zitplaatsen met catechisatielokaal ontworpen en gerealiseerd op de hoek van de Maanderweg en de Beukenlaan. De kerk werd met Pasen 1918 (14 april) in gebruik genomen.


Open Hof | Hoflaan