Kuuroord Dominus Providebit  |  Wijken 1930-1980 |   Toen en nu

Voordat de Beatrixbuurt ontstond was een groot deel van het Maanderzand in bezit van Murk Balt, die er een natuurkuuroord had gevestigd. In 1935 nam de gemeente Ede een nieuw bestemmingsplan aan, die aan het gehele Maanderzand een woonfunctie toewees. Dit betekende snel daarna het einde van het kuuroord. Wil je meer weten over het kuuroord? Klik dan [ hier ]. Zie ook het uitgebreide verhaal van het ontstaan van de buurt Beatrixpark bij [ Hoe Zat Dat? ]. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Natuurkuuroord Het Heidehuis | Dominus Providebit

Vanaf 1904 woonde de natuurarts Murk Balt in wat nu de Beatrixbuurt is. Door aankoop van steeds meer grond, kwam hij in het bezit van een groot deel van het Maanderzand. Hij woonde zelf bij (1) en bouwde later een kuuroord bij (2). Op meerdere plekken in het gebied bouwde hij kleine rustkoepels voor de patiënten. Hij schonk de Nieuwe Kerk (3) de grond om de kerk te bouwen. Bij (4) zie je de Beatrixkerk. Murk Balt overleed in 1943. Slechts een klein stukje bij (1) bleef daarna nog een tijdje in de familie. Daar staat nu nieuwbouw. Ook (2) is afgebroken en vervangen door een dubbel woonhuis.

TOEN: 1900. Het Maanderzand, net voor de komst van Murk Balt. Rechts in de verte zie je de Oude Kerk.

TOEN: circa 1910. De eerste tijdelijke woning van Murk Balt, aan het huidige Beatrixplein.
Rechts: één van de rustkoepels op het terrein. Hier konden patiënten zich ontspannen.
Helemaal rechts: personeel van het kuuroord.
Bron: Historisch Museum Ede.

TOEN: circa 1940. Links het woonhuis van Murk Balt aan wat nu het Beatrixplein is. 

NU: 2021. Zicht op het Beatrixplein, gezien vanaf de plek waar Murk Balt woonde.


Locatie woonhuis en kuuroord

NU: 2021. Dit dubbele huis staat op de plek van het woonhuis van Balt, aan het Beatrixplein. Het woonhuis van Murk Balt is in 2005 gesloopt.

NU: 2021. Deze twee huizen staan nu op de plek van de vroegere kliniek (afgebroken in 2001), in de Beatrixlaan, vlakbij de Beatrixkerk. 


Graf Murk Balt

Murk Balt ligt begraven op de algemene begraafplaats aan de Asakkerweg. Hij ligt in wat genoemd wordt: de 'oude begraafplaats' en daar in rij i en dan nummer 20. Er staat geen tekst op de grafsteen.

NU: 2021.