Archeologie 1950-2020  |  Geschiedenis van Ede

Ede is vooral gaan breken en bouwen na 1950. Dat gaf archeologen de kans de ondergrond goed te bekijken. Dit heeft veel vondsten en veel kennis opgeleverd, over de vroegere geschiedenis van Ede. 


Opgraving Uitvindersbuurt | 2013

Bron: Baac bv

In 2013 heeft Baac bv een laat-Romeins grafveld opgegraven in de Uitvindersbuurt. Tijdens het onderzoek zijn meerdere structuren en sporen aangetroffen die op basis van vondstmateriaal en typologie aan de midden- tot late ijzertijd kunnen worden toegewezen. Het betreft twee huisplattegronden, vier spiekers en een bijgebouw. De kern van de bewoningssporen uit de ijzertijd lijkt in veld H te liggen, in het centrum van het onderzoeksgebied. Hier zijn twee, zeergefragmenteerd bewaard gebleven, huisplattegronden (structuurnummers 36 en 38) aangetroffen. Vergelijkbare boerderijen zijn meermalen aangetroffen bij onderzoeken binnen de gemeente Ede. Ten noorden van de huisplattegronden liggen vier spiekers. Hoewel deze op zich zelf niet te dateren zijn, lijkt het gezien hun nabijheid tot de huisplattegronden waarschijnlijk dat ook zij in de ijzertijd gedateerd moeten worden. Verder lezen: [ klik hier ]


Opgraving bij gemeentehuis | 1975

Opgraving aan de Verlengde Parkweg

Vondst uit de Vroege IJzertijd, uit de collectie van Eduard Zuurdeeg. Goed te zien is dat het is opgebouwd uit tientallen kleine stukjes. Zuurdeeg besteedde veel tijd aan de reconstructie van gevonden vazen.

Foto: T. Penders | 2008
Collectie: Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden

Tijdens graafwerkzaamheden voor het nieuwe gemeentehuis, werd een Duitse mitrailleurpost uit de WO II gevonden. Met deze kraan werden een zijspan, luchtdoelgeschut en munitiekisten uit het gat getakeld. Bron: Historisch Museum Ede.


Opgraving Park Reehorst | 2020

Illustrator Paul Becx heeft mooie animaties gemaakt, naar aanleiding van recente opgravingen in het gebied Park Reehorst. Deze VR-animaties zijn te zien in Cultura (2e verdieping). Je kunt ook zijn [ website ] bezoeken. Bewoners konden bij dit graafproject zelf mee graven. Zie [ hier ] voor een artikel hierover in de Gelderlander.


VIDEO

Opgravingen kazerneterrein

Jaar: 2015. Bron: Jobbe Wijnen.

Opgraving Park Reehorst

Jaar: 2015. Bron: XON.

Opgraving Ganzeweide

Jaar: 2017. Bron: XON.

Opgravingen Park Reehorst

Jaar: 2020. Bron: XON.

Opgraving Sportlaan

Jaar: 2016. Bron: XON.

Interview Eduard Zuurdeeg

Jaar: 2013. Bron: Omroep Gelderland. Zie [ hier ] voor meer over de archeoloog Eduard Zuurdeeg.