Elias Beeckman | kazerneterrein  |  woonwijken van na 2000

Het kazerneterrein beslaat de terreinen van ongeveer zeven verlaten kazernes: Maurits, Friso, Bergansius, Arthur Kool, van Essen, Elias Beeckman en Simon Stevin. Hier zal de woningbouw nog jaren kunnen doorgaan. De meeste oude gebouwen van de Elias Beeckman-kazerne zijn geschikt gemaakt voor woningen voor ouderen. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Oude kazernes


Nieuwbouw


Helden van Heide | 2023-2025

Op het vroegere sportveld naast de Elias Beeckmankazerne worden drie woontorens gebouwd, waarvan de eerste in 2024 is opgeleverd. Het project heeft als naam gekregen: 'Helden van de Heide'. [ zie hier voor meer informatie ]


Nog aan te pakken | kantinegebouw

Het allerlaatste gebouw binnen alle kazerneterreinen dat nog opgeknapt moet worden, is het oude kantinegebouw van de Elias Beeckmankazerne. In dit gebouw zit nog asbest, dat eerst verwijderd moet worden. Bedoeling is dat het in 2025 een nieuwe functie heeft gekregen. Deze foto's: april 2025.