3.03 ENKA

3.03 ENKA

Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. All photos: (c) Allard Bijlsma.


Enka is een buurt in de stad Ede, Gelderland in Nederland. Het is een moderne woonwijk gebouwd op het voormalig industrieterrein. De buurt heeft 28 postcodes met 29 straten[3]. Meer informatie over de woningmarkt, bewoners en makelaars vind je op vastgoedwebsites.

De Enka-fabriek in Ede is opgericht door de Nederlandse Kunstzijdefabriek in 1922. De American Enka Company, een dochteronderneming van het Nederlandse bedrijf, werd in 1928 opgericht in North Carolina. De fabriek in Ede was een van de vele Enka-fabrieken over de hele wereld die rayon produceerden, ook wel bekend als kunstzijde. De nazi-bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft enkele Nederlandse Enka-fabrieken beschadigd. De omvang van de schade en de impact op het Nederlandse Enka-bedrijf als geheel wordt echter niet duidelijk uit de geleverde zoekresultaten. Het Nederlandse verzet voerde onder meer stakingen uit van arbeiders in verschillende industrieën, waaronder zuivelfabrieken. De invloed van de nazi-bezetting op de Nederlandse economie en samenleving was groot en de bezetting duurde tot april-mei 1945.

De Enka-fabriek in Ede was tot 2002 in gebruik en wordt nu herontwikkeld tot woonwijk. De American Enka Company, opgericht door het Nederlandse bedrijf, werd een Amerikaanse entiteit gerund door Amerikanen met Amerikaanse arbeidskrachten. Het belangrijkste product van de Enka-fabriek was rayonvezel. De American Enka Company, die eigenaar was van de fabriek, was de grootste fabrikant van rayonvezels in de Verenigde Staten.

Enka is a neighborhood in the city of EdeGelderland in the Netherlands[1][2][3]. It is a modern residential area built on the former industrial terrain[2][4]. The neighborhood has 28 postcodes with 29 streets[3]. You can find more information about the housing market, residents, and agents on real estate websites[1].

The Enka factory in Ede was established by the Nederlandse Kunstzijdefabriek (Dutch Rayon Factory) in 1922[1]. The American Enka Company, which was a subsidiary of the Dutch firm, was established in North Carolina in 1928[2]. The factory in Ede was one of several Enka factories around the world that produced rayon, also known as artificial silk[3]. The Nazi occupation of Holland during World War II damaged some Dutch Enka factories[1]. However, the extent of the damage and the impact on the Dutch Enka company as a whole is not clear from the provided search results. The Dutch resistance movement included strikes by workers in various industries, including dairy factories[2]. The impact of the Nazi occupation on the Dutch economy and society was significant, and the occupation lasted until April-May 1945[3].

The Enka factory in Ede was in use until 2002 and is now being redeveloped as a residential area[4]. The American Enka Company, which was established by the Dutch firm, became an American entity run by Americans with an American labor force[5]. The Enka factory's main product was rayon fiber[1][2]. The American Enka Company, which owned the factory, was the largest rayon fiber manufacturer in the United States[1].