Drieberg | ver terug in de tijd

Als je het hondenlosloopgebied in gaat, startend bij het parkeerterrein 'De Drieberg' (1) en zo de Eder Heide oploopt, zal je opvallen dat je een stukje omhoog loopt. De Drieberg (2) is op die hoogte een reeks kleine extra verhogingen in het heidelandschap. Hier liggen een vijftal grafheuvels van rond de 4000 jaar oud. In die tijd was het gebied rond Ede dus al bewoond. Rondom Ede vind je ook zogenaamde celtic fields, de kleine akkers van de bewoners in die tijd. Wil je meer weten over celtic fields, bezoek dan de reconstructie in Wekerom. [ zie hier ]

Wil je weten waarom mijn bedrijf 'opdendrieberg' heet? [ klik dan hier ] voor een uitlegfilmpje in YouTube.


Zicht vanaf de Drieberg, naar het noorden.

Informatie over Hessenwegen: Museum Lunteren.


Op de heide van de Noord-Ginkel ligt de Drieberg. De Noord-Ginkel is het gebied gelegen ten noordoosten van Ede. De weg Ede-Arnhem vormt de zuidgrens. Het Kreelse Zand is de noordgrens. De Drieberg maakt deel uit van de Veluwse stuwwal. Ten westen van de Drieberg liggen de Langenberg en de Paasberg die tot dezelfde heuvelrug behoren. Het hoogste punt van de Drieberg is ongeveer 49 meter boven NAP. Aan de noordoostkant, waar de Hessenweg ligt is het maaiveld met 25 meter boven NAP het laagst.

Op deze rug, Drieberg, liggen 5 (en niet 3) grafheuvels. De vijf heuvels vormen het restant van koepelgraven van het klokbekervolk dat ongeveer 2000 jaar voor Christus naar deze streek kwam. Waarschijnlijk hebben latere Germanen op deze grafheuvels voor Wodan, Donar en Freya grafheuvels geplaatst. Nergens zijn zoveel urnen met de as van door de Germanen verbrande lichamen gevonden als hier. De naam Ede zou afgeleid kunnen zijn van êd, dat brandstapel betekent. Zo kwam deze omgeving wellicht aan haar naam.

De grafheuvels zijn ruim 4000 jaar oud. Vermoedelijk zijn de grafheuvels in 1924 geplunderd. Ook hebben er paden over de heuvels gelopen die onder andere door militaire voertuigen, diep uitgesleten waren. In 1967 zijn de grafheuvels gerestaureerd.
Vanaf de Drieberg, bij de grafheuvels, heeft men een prachtig vergezicht over een groot deel van de Eder en Ginkelse heide. In het najaar is dit een goede plek om de vogeltrek te zien.
Bron tekst: www.geografischwandelen.nl  

Hierboven: klokbekers, zoals die werden meegegeven aan de doden en gevonden zijn in de grafheuvels.
Foto gemaakt in Museum Lunteren (2021).

De grafheuvels zijn te herkennen als kleine verhogingen in het landschap.


Je kunt 360º rondkijken in deze afbeelding. Beweeg het beeld met muis of vingers. Gemaakt in: december 2021. Door: Allard Bijlsma.