landschappenkaart  |  ede verkennen

In 2024 verscheen: 'Een nieuwe landschapskaart van Nederland'.
Auteurs: Theo Spek, Menne Kosian  |  Publisher: Amsterdam University Press
Source: Tijdschrift voor Historische Geografie, Volume 9, Issue 2, mei 2024, p. 89 - 100
Taal: Nederlands  |  Online verschenen: 01 mei 2024 [ klik hier voor PDF ]

In deze kaart wordt op een nieuwe manier naar de diverse landschappen gekeken. Interessant is de kaart, om eens te kijken naar de landschappen rond Ede. In de nieuwe kaart wordt uitgegaan van 17 (hoofd)landschapstypen in Nederland. [ meer over ons landschap ]


Hoofdlandschappen

Ede ligt bij de rode stip. Het ligt in het Midden-Nederlands zandlandschap.

Afbeelding: Kaart van de zeventien landschappen van Nederland, vervaardigd door Theo Spek en Menne Kosian ten behoeve van het nieuw te verschijnen handboek Landschappen van Nederland.


Deellandschappen

Ede ligt bij de rode stip. Ede, Bennekom en Lunteren liggen op de rand van een stuwwalgebied (oost) en een dekzandgebied (west). Harskamp en Wekerom liggen op de stuwwal. Ten westen van Ede ligt een gebied met veenderijen (Ederveen en omgeving). Ten zuiden van de Veluwe vinden we komgebieden en stroomruggen in het rivierenlandschap.

Afbeelding: Kaart van de landschappen van Nederland met een nadere onderverdeling in deellandschappen, aangevuld met historische streeknamen. De kaart is gemaakt door Theo Spek (RuG) en Menne Kosian (RCE) ten behoeve van het nieuw te verschijnen handboek Landschappen van Nederland.