Bedrijventerreinen  |  Ede in onderwerpen

In dit onderdeel aandacht voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Ede. Tot 1950 waren de meeste bedrijven gewoon rond het toenmalige centrum gevestigd, zoals Tulp houthandel, Gelria stoomwasserij en de Gasfabriek. Toen Ede ging groeien en uitbreiden, bleek dat geen goede combinatie. Er werden vanaf dan terreinen aangewezen waar bedrijven zich konden gaan vestigen. De terreinen Klaphek (nu: meer woningbouw) en Reehorsterweg (nu: onderwijscampus) werden door de tijd ingehaald en al snel kreeg daar toch de woningbouw de overhand. Bedrijven vertrokken daar net zo snel als ze waren gekomen. Frankeneng was het eerste echt voor alleen bedrijven bedoelde gebied.


Bedrijventerreinen in Ede

Frankeneng


Klaphek

2020: het terrein van de Soma ligt nog braak

Bedrijventerrein Klaphek in Ede is het industriegebied dat is gevestigd tussen de Klaphekweg, de spoorlijn Ede - Utrecht en de Spinderweg in Ede. Het was na 1945 het eerste gebied waar een mix ontstond van garages, gespecialiseerde winkels, een onderwijsinstelling (Soma) en kleinere (dienstverlenende) bedrijven. Inmiddels zijn veel van deze bedrijven weer doorgeschoven naar andere terreinen en vindt hier  woningbouw plaats op het Somaterrein.

2021: het Somaterrein is vrijwel volgebouwd


Frankeneng

In de jaren vijftig werd besloten om werken en wonen in Ede meer te gaan scheiden. Bedrijventerrein Frankeneng werd aan de westkant van Ede planmatig gebouwd en ingericht. Diverse bedrijven uit het centrum verkasten hier naartoe. Veel bedrijven volgden. Denk aan Houthandel Tulp, koekjesfabriek Nobo en de Stroomberg slachterij. Later volgden grote bedrijven als Marin en Bisoton. Inmiddels zijn veel bekende oude bedrijven verdwenen en worden delen van het gebied heringericht. Warehousing is in opkomst.


Heestereng

Nadat Frankeneng vol was, werd bedrijventerrein Heestereng ontwikkeld. Uitbreiding naar het noorden en oosten was voor Ede niet mogelijk. Hier lag de Veluwe al. Bovendien waren hier de kazerneterreinen en ook daarop konden (toen) geen huizen gebouwd worden. Daarom breidde Ede zich uit naar het zuiden en westen. Met de Heestereng is de hoek tussen de A12 en de A30 opgevuld. Hier zitten ook veel internationaal georiënteerde bedrijven. Veel bedrijven zonder Edese roots.


Kievitsmeent

Dit is het eerste bedrijventerrein, dat de A30 is overstoken richting Veenendaal. Inmiddels is dit gebied bijna geheel gevuld. Het gebied profileert zich als 'circulair bedrijfsterrein'. Er zitten veel bedrijven die actief zijn in de recycling. Voorbeeld is ACV.


BT A12

In het Bedrijventerrein A12 wordt op dit moment hard gebouwd. Blikvanger is niet alleen Plantion (groene groothandel), maar zijn ook grote bedrijven als Greif Thule en AG Transsport. Hier is nog ruimte voor de komende jaren. De snelfietsroute Ede-Veenendaal gaat hier dwars doorheen. BT A12 is gemakkelijk te vinden, omdat hier de twee windmolens van Pure Energie staan.


BT Vallei & Food (gepland)

Pal tegen de A12 en De Klomp aan ligt dit terrein, dat plaats moet gaan bieden aan innovatieve bedrijven op het gebied van 'Food'. Hier wordt op dit moment nog niet gebouwd, maar de komende jaren zal het gevuld gaan worden. Ede moet hiermee een plekje gaan krijgen in wat landelijk inmiddels 'Food Valley' is gaan heten en waarin Barneveld voorop loopt. Het eerste bedrijf is hier recentelijk geopend, staand aan de rand: Hendi.